Domácí odvlhčovače

Odvlhčovače Vám odstraní vlhkost ze vzduchu, kondenzaci na oknech, stěnách a podlahách. Eliminují se rovněž plísně a nežádoucí zápachy. Odvlhčovač je možno použít kdekoli, kde je problém s nadměrnou vlhkostí.
Odvlhčovače pracují na principu tepelného čerpadla (kompresorového chladícího okruhu). Ventilátor přivádí vzduch na chladný povrch výměníku, kde zkondenzuje vlhkost a odtéká do sběrné nádržky, případně přímo do odpadu. Další výměník, který je horký dohřeje studený a odvlhčený vzduch na teplotu nepatrně vyšší, než je v prostoru.
Adsorpční odvlhčovače odebírají přímo z nasávaného vzduchu vodu na základě hygroskopické adsorpce na keramickém nosném materiálu.

Seznam produktů:

Certifikáty našich autorizovaných servisních techniků

AST_Hamada AST_Majarek AST_Vallo