Instalace - montáž

Umístění venkovní jednotky - chladící 

  • umístění venkovní jednotky co nejblíže jednotce vnitřní 
  • zajištění volného pohybu vzduchu k jednotce a kolem ní 
  • umístění na pevný základ, stěnu, balkon, terasu, střechu...
  • umístění odolné silným větrům
  • propojovací potrubí k venkovní jednotce zabezpečeno proti nežádoucím deformacím a tepelně izolováno
  • zohlednění hlučnosti 

Umístění venkovní jednotky - topící/tepelné čerpadlo

Viz body výše, navíc je třeba zohlednit zajištění odvodu vody kondenzující na výměníku venkovní jednotky (zejména při teplotách pod bodem mrazu - tvorba ledu).

Certifikáty našich autorizovaných servisních techniků

AST_Hamada AST_Majarek AST_Vallo