Profylaxe a údržba

Profylaxe (profylaktické prohlídky) a servisní služby jsou cílené, opakující se pravidelné kontroly a údržba zařízení s cílem zabránit poruchám a nadměrnému opotřebení vlivem prostředí a technického, případně lidského faktoru. Do těchto činností také patří i pravidelné dodávky a výměny provozních náplní a spotřebních dílů (filtry, elektrody, klínové řemeny...) atd.

Obecné položky kontrolních úkonů profylaktické prohlídky:

 • kontrola elektrického proudu a napětí, elektrických spojů, spínacích a jistících prvků a elektrických ochran,
 • kontrola elektromechanických pohonů (servopohony) a mechanických klapek,
 • kontrola protimrazových ochran,
 • kontrola znečištění filtrů a neporušenost filtračního média,
 • kontrola stavu tepelných izolací,
 • kontrola hlučnosti motoru a ložisek, dotažení všech mechanických spojů a spon,
 • kontrola průtoku kapalného chladiva, kontrola úniků chladiva,
 • vyčištění prostoru řídící elektroniky,
 • čištění výparníků a venkovních kondenzátorů,
 • kontrola ovládacích funkcí a parametrů.

Profylaktická prohlídka klimatizačního zařízení Split / VRV HITACHI obsahuje:

 • vizuální prohlídka zařízení
 • zjištění dodržení předepsaných volných prostorů
 • zjištění stavu znečištění zařízení – stanovení četnosti jednotlivých čištění / prohlídek
 • zjištění viditelných poškození zařízení
 • konzultace s technickým pracovníkem objednatele

Technická prohlídka zařízení

 • zevrubná vizuální kontrola stavu chladivových okruhů
 • kontrola těsnosti mechanických a pájených spojů včetně mechanického dotažení, vyjma trasy Cu potrubí
 • kontrola funkce vyhřívání kompresoru
 • kontrola provozních tlaků a množství chladiva, stav průhledítka
 • přezkoušení funkce ochran chladicího okruhu
 • kontrola vibrací a uložení chladivového potrubí
 • kontrola úniku chladiva
 • kontrola funkce expanzních ventilu a ostatních regulačních prvků chladivového okruhu
 • kontrola vibrací / hlučnosti kompresorů
 • kontrola vibrací a znečištění lopatek ventilátorů a jejich dotažení
 • kontrola stavu tepelných izolací, průchodů Cu potrubí
 • vyčištění vzduchem chlazených kondenzátorů tlakovou vodou / vzduchem
 • vyčištění vstupních filtrů u vnitřních jednotek
 • vyčištění čerpadla kondenzátu, kontrola funkce a hlučnosti
 • vyčištění výparníku a kondenzační vany
 • kontrola funkce odtoku kondenzátu a uchycení odtokového potrubí
 • vizuální kontrola stavu kabelů a jejich uchycení
 • dotažení všech mechanických připojení elektrických prvků
 • kontrola technického stavu elektrovýzbroje
 • kontrola napájecího napětí a nastavení vstupu na transformátoru
 • přezkoušení a kontrola ochranných prvků silové části zařízení
 • kontrola provozních stavů kompresorů a ventilátorů
 • vyčištění prostoru řídící elektroniky, elektrorozvaděče
 • kontrola měřicích a regulačních obvodů
 • kontrola vhodného nastavení parametrů regulace a ovládacích funkcí
 • kontrola funkce automatického restartu

Nadřazené a spolupracující systémy

 • kontrola stavových a chybových hlášení do nadřazených nebo spolupracujících řídících systémů

Profylaktická prohlídka zařízení chiller obsahuje

 • vizuální prohlídka zařízení
 • zjištění dodržení předepsaných volných prostorů
 • zjištění stavu znečištění zařízení – stanovení četnosti jednotlivých čištění / prohlídek
 • zjištění viditelných poškození zařízení
 • konzultace s technickým pracovníkem objednatele

Technická prohlídka zařízení – okruh chladicí vody

 • zjištění stavu uzavíracích, regulačních a pojistných armatur
 • zjištění stavu rozvodu potrubí a tepelných izolací
 • zjištění viditelných netěsností - úniku chladicí vody
 • kontrola provozních tlaků čerpadel a teplot primárního okruhu
 • kontrola funkčnosti indikátoru průtoku primárního okruhu
 • vyčištění vstupního filtru na primárním okruhu / kontrola dle manometrů
 • kontrola funkce vyhřívání rozvodů potrubí
 • kontrola stavu znečištění chladicí vody – kaly
 • kontrola množství nemrznoucí směsi – měření hodnoty zámrazu
 • zevrubná vizuální kontrola stavu chladivových okruhů
 • kontrola funkce ochrany hydraulického okruhu proti zamrznutí

Technická prohlídka zařízení – chladicí okruh

 • kontrola těsnosti mechanických a pájených spojů včetně mechanického dotažení
 • kontrola funkce vyhřívání kompresoru
 • kontrola množství oleje kompresoru – dle průhledítka
 • kontrola kvality oleje kompresoru – dle průhledítka
 • kontrola provozních tlaků a množství chladiva, stav průhledítka
 • kontrola vhodného nastavení zimní regulace / vodního ventilu
 • přezkoušení funkce ochran chladicího okruhu
 • kontrola vibrací a uložení chladivového potrubí
 • kontrola úniku chladiva
 • kontrola funkce expanzních ventilu a ostatních regulačních prvků chladivového okruhu
 • kontrola vibrací / hlučnosti kompresorů
 • kontrola vibrací / hlučnosti ventilátorů a jejich dotažení
 • kontrola stavu tepelných izolací, průchodů Cu potrubí
 • vyčištění vzduchem chlazených kondenzátorů tlakovou vodou / vzduchem
 • vizuální kontrola stavu kabelů a jejich uchycení
 • dotažení všech mechanických připojení elektrických prvků
 • kontrola technického stavu elektrovýzbroje – dle možnosti kontakty stykačů
 • kontrola napájecího napětí a nastavení vstupu na transformátoru
 • přezkoušení a kontrola ochranných prvků silové části zařízení
 • kontrola provozních stavů kompresorů a ventilátorů
 • vyčištění prostoru řídící elektroniky, elektrorozvaděče
 • kontrola měřicích a regulačních obvodů
 • kontrola vhodného nastavení parametrů regulace a ovládacích funkcí

Nadřazené a spolupracující systémy

 • kontrola stavových a chybových hlášení do nadřazených nebo spolupracujících řídících systémů
 • kontrola funkce zálohování zařízení
 • kontrola funkce monitoring zařízení

Certifikáty našich autorizovaných servisních techniků

AST_Hamada AST_Majarek AST_Vallo