Servis

Soupis vybraných činností

 • dodávka elektrické energie - (spínací prvky, jištění, elektrického vedení)
 • vodní hospodářství - (potrubí, čerpadla, regulační ventily, pohony, vodní filtry)
 • úprava vzduchu - (zvlhčování, ohřev, chlazení),
 • tepelná izolace - v zimním období může být chráněno proti zamrznutí elektrickým ohřevem
 • měření a regulace
 • protipožární klapky
 • odborné posudky o stavu zařízení
 • přesný přehled provedených prací
 • konzultace a návrh technických řešení pro odstranění zjištěných závad
 • odbornou práci provádí stálí pracovníci
 • přímou dodávku náhradních dílů od dodavatele zařízení
 • vedení veškeré evidence zařízení, hlídání termínů prohlídek, revizí a oprav

Na zařízení klimatizace poskytujeme tyto odborné servisní služby:

 • zajištění servisních oprav
 • profylaktické prohlídky zařízení
 • kontrola provozních náplní
 • kontrola funkce ochranných a jistících prvků zařízení
 • rekonstrukce zařízení
 • vedení provozních deníků
 • provádění revizních kontrol úniků chladiv dle nařízení MŽP ČR
 • opravy elektronických prvků, rekonstrukce řídících modulů
 • opravy zařízení i v nevýbušném prostředí

Certifikáty našich autorizovaných servisních techniků

AST_Hamada AST_Majarek AST_Vallo