Dormer Pramet s.r.o. - servis

Rozsah prací:
- pravidelná profylaktická prohlídka a údržba 2-3 x ročně
- servisní zásah do 24 hodin

Certifikáty našich autorizovaných servisních techniků

AST_Hamada AST_Majarek AST_Vallo