T-Mobile ČR

Rozsah prací: pravidelná profylaktická prohlídka a údržba 4 - 5 x ročně

Certifikáty našich autorizovaných servisních techniků

AST_Hamada AST_Majarek AST_Vallo