Tepelná čerpadla Hitachi

Řekněte si o dotaci

Rádi Vám pomůžeme nebo zprostředkujeme vyřízení dotace, ať už se jedná o "Kotlíkové dotace" nebo "Nová zelená úsporám".

Kotlíkové dotace
Dne 7. 1. 2019 byla vyhlášena třetí výzva Ministerstva životního prostředí (MŽP) v oblasti podpory 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek, a to směrem ke krajům, nikoliv k občanům! Jinými slovy, kraje dostanou příležitost obdržet další finanční prostředky na tzv. kotlíkové dotace.

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR pro období 2019/2020 připravily dotační program, kde můžete získat na výměnu původního kotle na tuhá paliva za nový ekologický tepelný zdroj až 127 500 Kč.

Cílem programu (tzv. kotlíkové dotace) je snížení znečištění ovzduší z lokálního vytápění domácností využívajících tuhá paliva.

Nová zelená úsporám
V programu Nová zelená úsporám je možné získat podporu na náhradu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů či výstavbu rodinných domů s  velmi nízkou energetickou náročností. Čerpat podporu lze také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru.

Dotace na pořízení tepelného čerpadla vzduch-voda pro rodinné domy.

Státní fond životního prostředí, program "Nová zelená úsporám" přijímá žádosti na udělení dotace na pořízení tepelných čerpadel. Žadatel musí splnit několik podmínek, přesný výklad – viz. Nová zelená úsporám

 1. Výměna stávajících neekologických zdrojů vytápění (kotle na uhlí, na kapalná fosilní paliva a elektřinu) za účinná tepelná čerpadla.
 2. Tepelná čerpadla musí být zapsány v seznamu výrobků a technologií (SVT).
  Máme registrované výkonnostní modely YUTAKI, výrobní značky HITACHI
  Seznam výrobků a technologií (SVT)
 3. Musí být dodány a zprovozněny firmou zapsanou v seznamu odborných dodavatelů (SOD) AB Klimatizace, s.r.o.
  Seznam odborných dodavatelů (SOD)   

Tepelné čerpadlo přečerpává tepelnou energii o nízké teplotě z okolního prostředí na vyšší teplotu pro účely vytápění.
Účinnosti tepelných čerpadel se vyjadřují topným faktorem systému COP nebo nově sezonním topným faktorem SCOP, který většinou bývá v rozmezí hodnot 3–6.
Jinými slovy, tepelné čerpadlo vyžaduje pouze 1 kW elektřiny na to, aby z obnovitelného zdroje (vzduchu) získalo a do vytápěného objektu dodalo 3–6 kW tepla.
Systémy s tepelným čerpadlem jsou 3-6x účinnější, než elektrokotle a jsou schopné vytápět celý dům i v největších zimních mrazech.
 

Tepelná čerpadla vzduch-voda

 • Nízká spotřeba elektrické energie        

 • Rychlá návratnost investice         

 • Prostorově nenáročná instalace

Tepelná čerpadla vzduch-voda  

Tepelné čerpadlo přečerpává tepelnou energii o nízké teplotě z okolního prostředí na vyšší teplotu pro účely vytápění.
Účinnosti tepelných čerpadel se vyjadřují topným faktorem systému COP nebo nově sezonním topným faktorem SCOP, který většinou bývá v rozmezí hodnot 3–6.
Jinými slovy, tepelné čerpadlo vyžaduje pouze 1 kW elektřiny na to, aby z obnovitelného zdroje (vzduchu) získalo a do vytápěného objektu dodalo 3–6 kW tepla.
Systémy s tepelným čerpadlem jsou 3-6x účinnější, než elektrokotle a jsou schopné vytápět celý dům i v největších zimních mrazech.

Sch-AquaFree 

Proč tepelné čerpadlo... 

S rostoucími sazbami za energie se v dnešní době setkáváme stále více s hledáním cest, jak snížit náklady na vytápění. Tyto náklady je možné snížit již na vstupu a to vhodnou konstrukcí a zateplením budovy tak, aby tepelná ztráta byla minimální.

Druhá cesta ke snížení nákladů pak vede k vhodné a úsporné volbě zdroje tepla pro otopnou soustavu (radiátory, ohřev TUV). Právě zde pak přichází na řadu čím dál tím více populární tepelná čerpadla, kdy lze zjednodušeně říci, že z 1 kW příkonu elektrické energie dokážeme získat okolo 4 kW energie tepelné.

Přednosti tepelných čerpadel

1) Energie z přírody

Jakékoliv zdražování se vás dotkne pouze mírně. Budete totiž zdarma čerpat teplo z přírody. Nehrozí ekologická daň, o které se uvažuje u tuhých paliv a plynu.

2) Ekonomické vytápění domu

Tepelné čerpadlo ušetří až 80% nákladů za energie. Svými nízkými provozními náklady přináší tepelné čerpadlo uživateli velké úspory a tím zajišťuje rychlou návratnost investice.

3) Nízká sazba za elektřinu pro celou domácnost

Kdo si pořídí tepelné čerpadlo, má možnost požádat EON (rozvodnou společnost) o přidělení výhodné dvoutarifní sazbu dodávky elektrické energie nejen pro TČ, ale pro celou domácnost.

4) Krátká doba návratnosti investice

Investice do tepelného čerpadla se i bez jakýchkoliv dotací a finančních podpor vrátí již za 3 - 8 let oproti nejběžnějším systémům vytápění.

5) Ekologický provoz

Nízká energetická náročnost a využití přírodní, nízkopotencionální energie minimalizuje zátěž na životní prostředí. Oproti konvenčním způsobům vytápění podstatně snižuje exhalace našeho ovzduší.

6) Komfortní vytápění

Moderní technologie a regulace poskytuje všem zákazníkům komfortní a bezobslužný provoz, který zajistí tepelnou pohodu v daném objektu. Tepelné čerpadlo můžete např. ovládat pomocí mobilního telefonu nebo přes internet.

7) Levná klimatizace

Většina tepelných čerpadel může plnohodnotně chladit (klimatizovat).

8) Bezpečný provoz

Při provozu tepelného čerpadla nehrozí nebezpečí výbuchu či vznícení nebo otrava oxidem uhelnatým.

Efektivnost a rentabilita: 66% až 80% zdarma

Tepelné čerpadlo pracuje mnohem efektivněji a uspoří více energie než tradiční systém vytápění založený na fosilních palivech. Z 1 kW spotřebované elektrické energie se získá od 3 kW do 5 kW tepla. Emise CO2, které by byly vytvořeny vytápěním tradičním způsobem, je možné redukovat až o 57% ve srovnání s klasickým kotlem na tuhá paliva nebo o 28% ve srovnání s kondenzačním plynovým kotlem. 

Certifikáty našich autorizovaných servisních techniků

AST_Hamada AST_Majarek AST_Vallo