Venkovní jednotky RASC Centrifugal s technologií VRF

Výběr té nejvhodnější klimatizace pro Váš projekt má zásadní vliv na její budoucnost. Venkovní jednotka s radiálním ventilátorem pro vnitřní instalaci nabízí zachování komfortu Vašich klientů a zároveň je skrytá uvnitř budovy, čímž splní i ty nejnáročnější požadavky památkové péče.

 • Větší externí statický tlak ventilátoru: pro cirkulaci vzduchu skrz vzduchové kanály
 • Vyšší komfort a energetická úspora: díky samostatné kontrole až pro 6 zón
 • Snadnější instalace a údržba: jednoduchá a okamžitá, bez napojení venkovních prvků
 • Nižší spotřeba, protože se přizpůsobí požadavkům každého prostředí: je možno kombinovat s 16 různými typy vnitřních jednotek
 • Větší flexibilita: připojitelný výkon vnitřních jednotek 75 % až 120 %, je možno kombinovat různé typy vnitřních jednotek od výkonu 0,8 HP
 • Vyšší účinnost: je vybaven dvěma invertory HITACHI, první řídí kompresor, druhý ventilátor
 • Tichý provoz: omezení hluku v okolí budovy

Venkovní jednotky RASC Centrifugal s technologií VRF 

 • Komfort vhodný pro jakýkoliv prostor
 • Instalace skrytá za fasádou
 • Individuální regulace každé zóny

Technologie Hot Gas Bypass Technologie Hot Gas Bypass

Zvyšuje se doba souvislého vytápění o 40 % oproti předchozí verzi

Technologie Hot Gas Bypass Technologie Hot Gas Bypass 

 

Venkovní jednotka s radiálním ventilátorem 

Venkovní jednotka s radiálním ventilátorem 

Využívá vysokotlaký vertikální scroll kompresor HITACHI, který zaručuje koeficienty zatížitelnosti charakteristické pro VRF systémy.
Venkovní jednotka s radiálním ventilátorem  Využívá vysokotlaký vertikální scroll kompresor HITACHI, který zaručuje koeficienty zatížitelnosti charakteristické pro VRF systémy.

RASC Centrifugal s technologií VRF

RASC Centrifugal s technologií VRF 

RASC Centrifugal byly prvními jednotkami s radiálním ventilátorem na trhu VRF systémů

 • Vysokotlaký vertikální scroll kompresor HITACHI s rozsahem 75 %–120 % nabízející chladicí výkon 7,5 kW až 30 kW
 • Technologie Hot Gas Bypass
 • Regulace „Inteligentní odmrazování” („Smart Defrost“)
 • Radiální ventilátor regulovaný frekvenčním měničem (Variable Frequency Drive)
 • Individuální regulace vnitřních jednotek technologií VRF
 • Až 6 připojitelných různých vnitřních jednotek (nejmenší typ 0,8 HP)
 • Třífázové napájení
 • Nastavitelné vstupy/výstupy
 • Odpovídá požadavkům Směrnice ErP Třída 11
 • Kompatibilní se vzduchovými clonami jiných výrobců

RASC Centrifugal byly prvními jednotkami s radiálním ventilátorem na trhu VRF systémů 

RASC Centrifugal byly prvními jednotkami s radiálním ventilátorem na trhu VRF systémů-1 


Uvedený chladicí a topný výkon se týká venkovních jednotek, které jsou napojeny na vnitřní jednotky při 100 % výkonu a vychází z normy EN 14511.

(1) Chlazení: vnitřní teplota 27 °C (19 °C WB) – venkovní teplota 35 °C; délka chladicího potrubí 7,5 m; výškový rozdíl 0 m.
(2) Topení: vnitřní teplota 20 °C – venkovní teplota 7 °C (6 °C WB); délka chladicího potrubí 7,5 m; výškový rozdíl 0 m.
(3) Úroveň hladiny akustického tlaku je měřena dle normy EN12102 ve výfukovém potrubí.
(4) Hodnoty COP a EER platí pro napojení na vnitřní kazetové jednotky typu RCI.

Zapojení více vnitřních jednotek

Zapojení více vnitřních jednotek-3Zapojení více vnitřních jednotek-4 

(*) Jestliže poměr výkonu mezi oběma větvemi od prvního potrubního spoje je větší než 60/40 %, instalovat liniové provedení.
(**) Jestliže se napojí více než 4 vnitřní jednotky, je pro optimalizaci rovnováhy mezi vnitřními jednotkami doporučeno řídit se údaji uvedenými v tabulce 1.

Zapojení více vnitřních jednotek-5 Zapojení více vnitřních jednotek-6 Zapojení více vnitřních jednotek-7 Zapojení více vnitřních jednotek-8 

Připomínky:
Jestliže se při instalaci parametry blíží mezním (maximálním) hodnotám (velká délka potrubí, velký výškový rozdíl, atd.), je pro dosažení maximálního komfortu doporučeno řídit se údaji v Tabulce 1 (viz poznámky).

Dimenzování systému – provedení Mono, Twin, Triple, Quad

Maximální délky chladicího potrubí

Dimenzování systému – provedení Mono, Twin, Triple, Quad-1 


Systém se 3 vnitřními jednotkami

Systém se 3 vnitřními jednotkami 

Systém se 4 vnitřními jednotkami

Systém se 4 vnitřními jednotkami 

Liniové provedení

Maximální délky chladicího potrubí

Maximální délky chladicího potrubí-1 

(*) V případě kombinací s vnitřními jednotkami o výkonu 10,0 HP, umožňuje pouze jeden ze dvou přípojů spojky E‑102SN4E napojení na potrubí průměru 22,2 mm, které odpovídá potrubí plynného chladiva vnitřní jednotky 10 HP. Toto omezení berte v úvahu při instalaci této velikosti vnitřní jednotky.

Kombinace průměrů a délky potrubí

Délka potrubí mezi jednotkou RASC a nejvzdálenější vnitřní jednotkou (m)

Délka potrubí mezi jednotkou RASC a nejvzdálenější vnitřní jednotkou 

POZNÁMKY:
(1) Jestliže se zmenší Průměr plynného potrubí, snižuje se i chladicí výkon v důsledku zvýšení tlakové ztráty a sníží se i provozní rozsah.
(2) Jestliže se zmenší Průměr kapalného potrubí, snižuje se i provozní rozsah v důsledku souvislosti s výkonem expanzního ventilu. V těchto případech uveďte do polohy ON pin č. 1 u DSW2.
(3) Jestliže se zvětší Průměr kapalného potrubí, je nutno přidat chladivo.
(4) Jestliže je Průměr plynného potrubí Ø 19,05 (měkká měď), uveďte do polohy ON pin č. 4 u DSW2 v PCB jednotky RASC.
(5) Jestliže délka potrubí je větší než 70 m u modelu s výkonem 8 HP, použijte kapalné potrubí s průměrem Ø 12,7.
(6) Jestliže se překročí doporučený počet napojených vnitřních jednotek (více než 4 jednotky), použijte kapalné potrubí s průměrem Ø 12,7

Certifikáty našich autorizovaných servisních techniků

AST_Hamada AST_Majarek AST_Vallo