Venkovní jednotky UTOPIA IVX

Venkovní jednotky UTOPIA IVX 

Venkovní jednotky UTOPIA IVX-1 

Základní parametry:

  • Individuální ovládání každé vnitřní jednotky
  • Možnost napojit až 8 vnitřních jednotek jakéhokoliv typu
  • Připojitelný výkon vnitřních jednotek od 50 % do 120 % oproti výkonu vnějších jednotek (kromě velikosti 2 a 2,5 HP)
  • Možnost připojení vnitřních jednotek s výkonem 0,8 HP
  • Kompatibilita s chladivovým potrubím původně provozovaným s R22 nebo R407c
  • Dostupné výkony 2 až 12 HP
  • Vysoká sezonní účinnost
  • Jednofázové a třífázové napájení
  • Nastavitelné vstupy/výstupy
  • Celoroční chlazení až do ‑15 °C bez přídavného příslušenství

Venkovní jednotky UTOPIA IVX-2 

Venkovní jednotky UTOPIA IVX-3

RCI – kazetová jednotka čtyřcestná s vysokou účinností (90×90)

Venkovní jednotky UTOPIA IVX-4 

POZNÁMKA: jednotka je kompatibilní také s estetickou variantou distribučního panelu s vestavěným pohybovým senzorem ‑ kód P‑AP160NAE.

RPI – kanálová jednotka (do VZT potrubí)

Venkovní jednotky UTOPIA IVX-5 

RPC – podstropní jednotka

RPC – podstropní jednotka 

RPC – podstropní jednotka s vysokou účinností

RPC – podstropní jednotka s vysokou účinností 

RPK – nástěnná jednotka

RPK – nástěnná jednotka 

Zapojení více vnitřních jednotek

Zapojení více vnitřních jednotek 

 Zapojení více vnitřních jednotek-1 

(*) Jestliže poměr výkonu mezi oběma větvemi od prvního potrubního spoje je větší než 60/40 %, instalovat liniové provedení.
(**) Jestliže se použijí vnitřní jednotky RCI‑FSN3 nebo RCI‑FSN3Ei, je povolena pouze kombinace MONO.
(***) Jestliže se použijí vnitřní jednotky RCI‑FSN3 nebo RCI‑FSN3Ei, jejich nominální výkon nesmí být menší než 1,5 HP.

Zapojení více vnitřních jednotek-2 


Připomínky Jestliže se při instalaci parametry blíží mezním (maximálním) hodnotám (velká délka potrubí, velký výškový rozdíl atd.), je pro dosažení maximálního komfortu doporučeno řídit se údaji v Tabulce 1 (viz poznámky).

Dimenzování systému – provedení Mono, Twin, Triple, Quad

Maximální délky chladicího potrubí

Maximální délky chladicího potrubí 

Výběr průměru chladicího potrubí a potrubních spojů

Výběr průměru chladicího potrubí a potrubních spojů 

Systém TRIPLE (3 vnitřní jednotky)

Systém TRIPLE 

Systém QUAD (4 vnitřní jednotky)

Systém QUAD 

Liniové provedení

Maximální délky chladicího potrubí

Maximální délky chladicího potrubí 

Výběr průměru chladicího potrubí a potrubních spojů

Výběr průměru chladicího potrubí a potrubních spojů-1 

Kombinace průměrů a délky potrubí

Kombinace průměrů a délky potrubí 

POZNÁMKY
(1) Jestliže se zmenší Průměr plynného potrubí, snižuje se chladicí výkon v důsledku zvýšení tlakové ztráty a sníží se i provozní rozsah.
(2) Jestliže se zmenší Průměr kapalného potrubí, zmenšuje se schopnost regulace expanzního ventilu vnitřní jednotky.
(3) Jestliže se zvětší Průměr kapalného potrubí, je nutno přidat chladivo.
(4) Jestliže je Průměr plynného potrubí Ø 19,05 (měkká měď), uveďte do polohy ON pin č. 4 u DSW2 v PCB venkovní jednotky.
(5) Jestliže délka potrubí je větší než 70 m u modelu s výkonem 8 HP, použijte kapalné potrubí s průměrem Ø 12,7.
(6) Jestliže se překročí doporučený počet vnitřních jednotek napojených na model o výkonu 8 HP (více než 5 vnitřních jednotek), použijte kapalné potrubí s průměrem Ø 12,7.

Certifikáty našich autorizovaných servisních techniků

AST_Hamada AST_Majarek AST_Vallo