Venkovní jednotky VRF Set Free

Jediný model venkovní jednotky je navržený pro využití jak v systémech s rekuperací tepla, tak v systémech tepelného čerpadla.

Venkovní jednotky VRF Set Free

Fungování kompresoru

Přesnost ovládání vektoru otáčení invertoru 1/100 Hz zabraňuje nerovnoměrné spotřebě i během fáze zrychlování a zpomalování kompresoru.

Jednotlivé kroky pro pozvolný rozběh a zastavení kompresoru:

Fungování kompresoru 

Speciální konfigurace chladicího systému, která spojuje invertor a ON/OFF kompresor, umožňuje spuštění kompresoru při počátečním nízkém tlaku a brání nadměrné spotřebě a zpomalování kompresoru.

29 variabilních parametrů pro regulaci chladicího okruhu

Pro regulaci chladicího okruhu je k dispozici 29 variabilních parametrů, které 29 variabilních parametrů pro regulaci chladicího okruhuumožňují libovolné nastavení systému dle konkrétních požadavků:

 • Kontrola vypařovací teploty (14 kroků nastavení)
 • Kontrola kondenzačního tlaku kompresoru (8 kroků nastavení)
 • Kontrola hlučnosti venkovní jednotky

Kontrola tepelného výkonu, který působí v závislosti na nastavení parametrů:

 • Zvýšení maximální pracovní frekvence
 • Zvýšení hraniční hodnoty spotřeby
 • Zvýšení frekvence a maximální spotřeby

29 variabilních parametrů pro regulaci chladicího okruhu 

 

Volitelné funkce

Volitelné funkce 

U kondenzačních jednotek je možno ovládat až 25 provozních parametrů a až 17 signálů pro vstup/výstup. Každá vnitřní jednotka má 31 volitelných parametrů a 11 nastavitelných signálů vstupu/výstupu.

Systém ovládání

 • Systémy VRF je možno ovládat třemi různými způsoby:
 • Přímo z kondenzační jednotky
 • Lokálním ovladačem umístěným v místnosti
 • Vzdáleně pomocí regulačního systému

Automatická kontrola náplně chladiva

Systém je schopný automaticky kontrolovat správné množství chladiva, které je v systému. Proces se spouští z elektronické desky kondenzační jednotky. Výsledek testu je k dispozici během 30 minut!

Automatická kontrola náplně chladiva 

Systém tepelného čerpadla s DC invertorem

Systém tepelného čerpadla s DC invertorem 

Uvedený chladicí a topný výkon se týká venkovních jednotek, které jsou napojeny na vnitřní jednotky při 100 % výkonu a vychází z normy EN 14511.

(1) Chlazení: vnitřní teplota 27 °C (19 °C WB) – venkovní teplota 35 °C; délka chladicího potrubí 7,5 m; výškový rozdíl 0 m.
(2) Topení: vnitřní teplota 20 °C – venkovní teplota 7 °C (6 °C WB); délka chladicího potrubí 7,5 m; výškový rozdíl 0 m.
(3) Úroveň hladiny akustického tlaku byla měřena 1 m před jednotkou a 1,5 m nad podlahou ve zvukově izolované komoře bez dozvuku.
(4) Hodnota EER a COP odpovídá venkovní jednotce, neuvažuje se s napájením na vstupu vnitřní jednotky.

Uvedené účinnosti venkovní jednotky byly stanoveny v kombinaci s vnitřními jednotkami RCI.
* Pokud jsou všechny připojené vnitřní jednotky výkonu 0,6 HP, tak platí následující omezený připojitelný počet: 6 pro výkon 4 HP 8 pro výkon 5 HP 9 pro výkon 6 HP

Set Free Side Flow Set Free Side Flow

Systém tepelného čerpadla s DC invertorem

Set Free Side Flow 

2trubkový systém tepelného čerpadla se scroll kompresorem s DC invertorem:

 • Připojitelný výkon vnitřních jednotek 50 % až 130 %
 • Až 10 připojitelných vnitřních jednotek s individuální regulací
 • Kompaktní rozměry, o 40 % menší než tradiční model VRF se stejným výkonem
 • Vysoká energetická účinnost
 • Chlazení až do ‑5 °C, topení až do ‑20 °C Maximální celková délka potrubí: 250 m
 • Maximální výškový rozdíl: 40 m

 

Vlastnosti a výhody: 

Řada SET Free Side Flow se skládá z VRF jednotek se středním výkonem (8 HP, 10 HP, 12 HP) s třífázovým napájením.
Tyto jednotky představují všechny výhody VRF v kompaktním provedení a jsou výkonově vhodné pro využití v kancelářích nebo menších obchodních prostorách.

Vlastnosti a výhody Vlastnosti a výhody-1 

Vlastnosti a výhody-2

1 Maximální délka potrubí od venkovní jednotky k nejvzdálenější vnitřní jednotce je 100 m (celková délka potrubí max. 250 m).
2 Maximální délka potrubí mezi první odbočkou a nejvzdálenější vnitřní jednotkou: 40 m.
3 Maximální délka potrubí mezi odbočkou a vnitřní jednotkou: 15 m.
4 Maximální výškový rozdíl mezi vnitřními jednotkami: 15 m.
5 Maximální výškový rozdíl mezi vnitřní a venkovní jednotkou: Venkovní jednotka výše: 40 m Venkovní jednotka níže: 30 m

Venkovní jednotky VRF Set Free

Set Free Standard FSXN1E 

Set Free Standard FSXN1E-1Set Free Standard FSXN1E-2  

Uvedený chladicí a topný výkon se týká venkovních jednotek, které jsou napojeny na vnitřní jednotky při 100 % výkonu a vychází z normy EN 14511.
Chlazení: vnitřní teplota 27 °C (19 °C WB) – venkovní teplota 35 °C; délka chladicího potrubí 7,5 m; výškový rozdíl 0 m.
Topení: vnitřní teplota 20 °C – venkovní teplota 7 °C (6 °C WB); délka chladicího potrubí 7,5 m; výškový rozdíl 0 m.

Úroveň hladiny akustického tlaku byla měřena za těchto podmínek:
a) 1 m od povrchu servisního otvoru jednotky a 1,5 m od úrovně podlahy.
b) Uvedené údaje jsou založeny na režimu chlazení. V případě režimu vytápění se hladina tlaku zvyšuje o 1 až 2 dB.
c) Ve zvukově izolované komoře bez dozvuku.

Jsou možné pouze kombinace uvedené v tabulce (16–54 HP). Uvedená šířka vnějších rozměrů bere v úvahu specifickou vzdálenost 20 mm mezi venkovními jednotkami (16–54 HP).
ESEER (1): Hodnota sezónní účinnosti chlazení standard.
ESEER (2): Hodnota sezónní účinnosti chlazení s optmalizovaným provozem vnitřních jednotek dle sezónních požadavků.

Certifikáty našich autorizovaných servisních techniků

AST_Hamada AST_Majarek AST_Vallo