Vnitřní jednotka KPI - série X

Vysoce účinná rekuperace tepla 

Vnitřní jednotka KPI - série X 

Nová aktivní jednotka KPI-X4E s různými ventilačními systémy 

Jednotka disponuje výměníkem pro přímý výpar, který klimatizuje venkovní vzduch podle potřeb vnitřního prostředí.

Tři různé provozní režimy: 

  • rekuperace tepla
  • volné chlazení 
  • automatické větrání

Zaručené čištění a úprava vzduchu 

Filtry G3 jsou instalovány před rekuperační výměník na straně přívodu venkovního vzduchu a odvodu vnitřního vzduchu. Jendotku lze doplnit i filtry F7 jako příslušenství. 

Klimatizace vzduchu je přesnější díky úpravě teplotních parametrů v integrovaném přímém výparníku. 

Automatické řízení spuštění externího elektroohřevu

Elektroohřev se spustí, když venkovní teplota klesne pod -5 °C. Tento provoz se doporučuje, když jsou vyžadovány vysoké teploty výstupního vzduchu.

Vnitřní jednotka KPI - série X-1 

Certifikáty našich autorizovaných servisních techniků

AST_Hamada AST_Majarek AST_Vallo