Vnitřní jednotka RCD

Kazetové dvousměrné jednotky

Vnitřní jednotka RCD 

Tichý provoz

Díky turboventilátoru Super‑High‑Stream se účinnost proudění vzduchu zvýšila o 20 % a výrazně se snížila úroveň hluku. To činí tato zařízení ideální pro všechna místa, kde je nejdůležitějším parametrem požadavek na nízkou hlučnost.

Flexibilita zapojení 

Odvod kondenzátu je zajištěn integrovaným čerpadlem, které se spíná podle detekované hladiny kondenzátu a je schopno výtlaku 850 mm nad úroveň podhledu.

Nenápadný distribuční panel

Kazetové jednotky jsou určeny pro instalaci do podhledu, takže do místnosti vstupuje pouze distribuční panel tloušťky 30 mm, a tím nenarušují architektonický koncept místnosti.

Vhodné pro vysoké stropy a úzké prostory 

Jednotka je díky své konstrukci a možnosti zvýšení rychlosti otáček ventilátoru vysoce flexibilní a vhodná pro instalaci v úzkých prostorech a prostorech s mimořádně vysokými stropy, jako jsou obchody a nákupní centra.

Volitelné vstupy
Pohybový senzor jako příslušenství

Vnitřní jednotka RCD - 1  

Certifikáty našich autorizovaných servisních techniků

AST_Hamada AST_Majarek AST_Vallo