Servis a opravy

Servis a opravy zvlhčovačů, klimatizace a vzduchotechniky

Promyšlená konstrukce zařízení HygroMatik zaručuje provozovateli bezporuchový provoz a snadnou údržbu. Kvalita vstupní vody má přímý vliv na rychlost opotřebení varných elektrod a jejich výměny. Délku intervalu výměny varných elektrod lze ovlivnit změnou výkonu zařízení, úpravou doby odkalování a četností dopouštění čerstvé vody.

Profylaxe a servisní služby

 • cílené, opakující se pravidelné kontroly a údržby zařízení s cílem zabránit poruchám a nadměrnému opotřebení
 • pravidelné dodávky a výměny provozních náplní a spotřebních dílů (filtry, elektrody, klínové řemeny,...)

Servisní služby

 • zajištění servisních oprav (výměny elektrod, spínacích prvků a varných nádob, ...)
 • pravidelné profylaktické prohlídky zařízení
 • kontrola opotřebení spotřebních dílů
 • kontrola funkce ochranných zařízení
 • kontrola provozních parametrů
 • dodávka a montáž zařízení

Servisní zásah

 • jednorázové poskytnutí servisních služeb
 • dlouhodobá spolupráce se stálými a ověřenými subdodavateli (v případě poskytnutých servisních služeb nezajištěných vlastními pracovníky)

Dodávka a montáž

 • skladba kontrolních úkonů profylaktické prohlídky
 • kontrola elektrického proudu a napětí, elektrických spojů, spínacích prvků a elektrických ochran
 • kontrola dotažení všech mechanických spojů a spon
 • kontrola distribučních prvků páry a parních rozvodů
 • kontrola odkalovacích čerpadel, napouštěcích ventilů a odpadů
 • vyčištění prostoru řídící elektroniky
 • kontrola nastavení provozních parametrů

 

Certifikáty našich autorizovaných servisních techniků

AST_Hamada AST_Majarek AST_Vallo