AB Klimatizace, s. r. o.

Bráfova 9a, 616 00 Brno

Tel.: (+420) 541 215 445

Mob.: (+420) 737 285 067

Co je to invertor?

INVERTOR (používá se i výraz měnič) je něco, co změní jeden typ elektrického zdroje na jiný. Může měnit velikost napětí, proudu a frekvence nebo i změny mezi proudy stejnosměrnými a střídavými. Nejčastěji se mění naše standardní elektrické jednofázové připojení 230V, 50Hz na jiné.
Tato technologie spočívá v přizpůsobení potřebného výkonu zařízení aktuálním potřebám. Jedná se o řízení otáček kompresoru - výkonu zařízení pomocí invertoru, který je vestavěn v zařízení. Tímto řízením jsou vyloučeny časté zapnutí a vypnutí zařízení, plynule se reguluje výkon což má značný vliv na spotřebu elektrické energie zařízení a několikanásobně nižší rozběhový proud. Tím se též eliminuje problém s vysokým startovacím proudem standardního asynchronního motoru kompresoru.
Technologií INVERTOR je spotřeba snížena až o 30%, zvýšen topný faktor (COP) a současně je přesněji a stabilněji udržován výkon zařízení. Dochází i k zjednodušení celého systému a vyšší spolehlivosti. Invertorem řízený kompresor ve venkovní jednotce se projevuje vysokou energetickou účinností a velmi nízkou hlučností.
Použitím invertoru je rozměrově menší kompresor. Invertorový kompresor je přibližně poloviční oproti konvenčnímu stejného výkonu, je však výrobně náročnější a dražší.

Co je to DC-invertor?

DC (stejnosměrný proud) INVERTOR je technologie, která díky stejnosměrnému proudu řídí efektivněji nejen otáčky kompresoru - výkon zařízení, ale také ventilátor a další prvky zařízení. Tím tak zařízení pracuje až o 10% ještě efektivněji než zařízení s AC (střídavý proud) inverterom a vyniká velmi tichým provozem.
Proč jsou tepelná čerpadla s invertorem výkonnější a zároveň levnější?
Vše je díky invertorové technologii, kterou můžeme řídit výkon kompresoru a tím tedy plynulou regulaci výkonu tepelného čerpadla. Díky tomu systém nemusí obsahovat velmi drahé prvky jako akumulační nádobu, směšovací ventily, další oběhová čerpadla navíc a složitou regulaci. Tyto všechny nadbytečné prvky, které pouze kompenzovaly jistou nedokonalost v podobě neschopnosti tepelných čerpadel upravovat svůj výkon dle potřeby a tepelné ztráty domu, odpadly a byly nahrazeny řídicím regulačním systémem, který je přirozeně již součástí zařízení.
I montáž je podstatně jednodušší a tím i výrazně levnější. Instalace a chování samotného tepelného čerpadla z pohledu otopné soustavy se totiž velmi podobá plynovému kotli s plynulou regulací výkonu.

Proč invertor pro klimatizaci a tepelná čerpadla?

Již velmi dlouho jsou na trhu klasická zařízení s kompresory, které mají konstantní otáčky, protože jsou vybaveny se standardními asynchroními motory. Plynule regulovat výkon klimatizace a tepelného čerpadla lze však jen změnou otáček kompresoru. Díky velkým pokrokům vývoje v oblastech kompresorů, elektronického řízení a výrazně snižujících se cen elektroniky bylo možné přistoupit k výrobě komerčně prodejných klimatizací a tepelných čerpadel s invertorovou technologií za ceny, které jsou skutečně zajímavé. Invertor sám o sobě není v průmyslových aplikacích žádnou novinkou, ale právě jeho stále masivnější nasazování a vývoj speciálních kompresorů umožnil jeho použití v moderních klimatizacích a tepelných čerpadlech v té podobě, ve které dnes jsou.

Proč si koupit klimatizaci u nás a ne v supermarketu?

Protože chci ušetřit. V supermarketu je to levné, ale provoz je neekonomický. Klimatizační jednotky mají malou energetickou účinnost (nízké hodnoty EER a COP). U nás je možné získat radu a kompletní řešení. Jsme schopni vše nainstalovat, zprovoznit a provádět pravidelný servis.

Co je to kompetentnost?

Každému je zcela zřejmé, že pokud nějaký přístroj používáme k tomu k čemu byl určen, bude dobře fungovat, v opačném případě hrozí problémy.
Je až s podivem kolik systémů se realizuje "na divoko", bez předchozí rozvahy o tom jak má systém sloužit, které zařízení bude použito a jak bude použito. Důvodem je patrně vysoká cena poradních služeb tohoto druhu.
Protože našim cílem je spokojenost zákazníka a spolehlivá funkce všech námi nainstalovaných zařízení, provádíme poradenství v oboru zcela zdarma, případně jsme schopni za velmi výhodných podmínek zajistit zpracování projektové dokumentace celého systému.

Klimatizace a alergici
Je třeba se zajímat jaké filtry jsou použity a z jakých materiálů je klimatizace vyrobena. Díky výkonným vzduchovým filtrům, které zachytí ty nejjemnější částečky prachu a materiály, které nedovolí usazování bakterií jsou pak klimatizace vhodné nejen pro alergiky, ale i pro malé děti nebo staré lidi.

Co je to EER?

Výkon klimatizace při režimu chlazení je dán množstvím tepla, které je odebrané z vnitřního prostředí (např. vzduchu) za jednotku času. Poměr mezi výkonem klimatizace a odebrané elektrické energie je chladící faktor EER (Energy Efficiency Ratio), česky - koeficient energetické efektivnosti chlazení. U klimatizací se jeho hodnota pohybuje od 2,0 do 4,0. Samozřejmě platí, že čím je číslo větší, tím je provoz klimatizace efektivnější a tím více šetříte.

Co je to COP?

Výkon tepelného čerpadla je dán množstvím tepla, které je dodáno do vnitřního prostředí (např. vzduchu) za jednotku času. Poměr mezi výkonem tepelného čerpadla a odebrané elektrické energie je topný faktor COP (Coefficient of Performance). Vyjadřuje svým způsobem účinnost zařízení neboli efektivitu práce tepelného čerpadla. U tepelných čerpadel se jeho hodnota pohybuje od 2,5 do 4,5. Samozřejmě platí, že čím je číslo větší, tím je provoz tepelného čerpadla efektivnější a tím více šetříte.

Existuje klimatizace bez vnější jednotky?

Ano existuje, ale i tak musí ovšem existovat něco co je propojeno s venkovním prostředím, protože odvedené teplo z vnitřního prostoru se musí předat venkovnímu prostředí.
Alternativním řešením je kompaktní klimatizační jednotka, která se zabudovává do okna nebo do venkovní zdi. Jde o tzv. okenní klimatizaci. Zde není potřeba instalovat chladivové potrubí odbornou firmou mezi vnitřní a venkovní jednotkou. Instalace však potřebuje větší zásah do stavby s vlastním umístěním zařízení do okna nebo zdi.
Existují i mobilní jednotky s odvodem tepla hadicí, ale mají několik zásadních nevýhod:

Kompresor je uvnitř klimatizované místnosti, což je vždy hlučnější.
Vyfouknutím horkého vzduchu vzniká v místnosti podtlak. Okny a dveřmi se přisává nový teplý vzduch, který je potřeba také ochladit.
Je málo spokojených zákazníků s mobilní klimatizací.

Toto vše výše uvedené platí pouze pro nejvíce známé typické klimatizace vzduch/vzduch.
Jsou také jiné druhy. Například vzduch/voda. Teplo se zde předává do vody.

Může být vnější kondenzační jednotka umístěna ve sklepě nebo na půdě?

Pokud není jiná možnost, tak ano. Je však nezbytně nutné zajistit dobré větrání. V půdním prostoru bývá v létě horko i bez dodatečných tepelných zdrojů. Uvědomte si, že teplo odebrané z vychlazovaných místností předává kondenzační jednotka do venkovního vzduchu. Uzavřenou nevětranou místnost kondenzační jednotka rychle vytopí a v chladícím okruhu přesáhne tlak únosnou mez. Systém se sám vypíná, ale častým opakováním se podstatně snižuje životnost kompresoru.

Výhody a nevýhody mobilní klimatizace

Výhody mobilní klimatizace:
 • Jsou nenáročné na instalaci - jedná se o jednoduché zařízení o váze cca 40 kg, které se dá přemisťovat z místnosti do místnosti, kde ho stačí zapojit do zásuvky a zasunout hadici do připraveného otvoru, popř. pootevřeným oknem hadici vyvést ven
 • Nevyžadují odbornou montáž a (téměř) žádné stavební úpravy (pokud teplý vzduch odvádíme pootevřeným oknem)
 • Jednoduché ovládání
 • Nižší pořizovací cena, než u klasických splitových jednotek
Nevýhody mobilní klimatizace:
 • V případě zabudování hadice do otvoru je třeba vyvrtat, popř. vyříznout daleko větší otvor (cca 110-140 mm) než u klasické splitové klimatizace (cca 40-70 mm) a navíc tak jednotka ztrácí svůj "mobilní" význam
 • Velmi vysoká hlučnost - cca 50 i více dB (např. hluk pračky při ždímání), neboť veškeré komponenty (kompresor, ventilátor, kondenzátor, výparník) jsou uvnitř.
 • Odevzdáváním (odsáváním) teplého vzduchu z místnosti ven vzniká v místnosti podtlak, proto je třeba zajistit přísun čerstvého vzduchu a ten je zase bohužel teplý
 • Nižší výkon a účinnost oproti klasickým klimatizacím stejné výkonové kategorie, navíc se vyrábějí mobilní klimatizace jen do výkonu cca 4 kW
 • Nutností je vylévaní zkondenzované vody z nádržky
 • Nedostatečný systém filtrace (splitové jednotky dnes kromě prachových filtrů mívají i tzv. plasma filtry, ionizéry pohlcující mikrobakterie v ochlazovaném prostoru) - mobilní klimatizace nejsou vhodné pro alergiky a osoby mající problémy s horními cestami dýchacími

Jak si vybrat vhodnou klimatizaci?

Základní body pro správné rozhodnutí při výběru klimatizace:
 • Design a druh vnitřní jednotky vhodný pro váš interiér
 • Vlastnosti venkovní jednotky (hluk, vibrace, design)
 • Pořizovací cena
 • Cena za provoz (náklady za elektriku, údržbu a opravy)
 • Dostupnost servisu
 • Kompetentnost dodavatele (návrh, kvalita, reference)

Proč vysoušet?

Vysoušet tam, kde vzniká nevítaná zvýšená vlhkost vzduchu. Velký podíl na zvýšené vlhkosti mají nejen prostory bazénů, van, vířivek a sprch, ale k prostorům s vlhkým klimatem patří také např. sklepy a kuchyně. V neposlední řadě je to pak v průmyslu pro výrobní procesy a ve stavebnictví pro urychlení některých technologických prací.

Důsledky zvýšené vlhkosti:
Zvýšená vlhkost vede ke vzniku plísní na zdech, odlepování tapet, škodám na omítkách. Hniloba se může dostat i na dřevěné stavební nosníky a postupně narušovat celou budovu. Stavba se zvýšenou vlhkostí, ve které nejsou používány vysoušeče vzduchu, může mít neblahé následky nejen pro vaši nemovitost, ale i pro Vaše zdraví. Zvýšená vlhkost napomáhá vzniku zánětů kloubů a revmatu, výskytu roztočů anebo třeba může zvyšovat riziko astmatu.

Lze provádět montáž SPLIT jednotek na etapy?

Není problém rozdělit montáž jednotek podle Vašeho požadavku na jednotlivé etapy tak, aby se přizpůsobila postupu stavebních prací při novostavbě, rekonstrukci či budování podkrovního bytu. V jednotlivých etapách lze připravit rozvody měděného izolovaného potrubí chladiva, rozvody odpadů kondenzátu, rozvody silových a komunikačních elektrických kabelů.
Následně pak v součinnosti s fasádními pracemi připravit konzoly venkovních jednotek. Pro usnadnění pozdější instalace vnitřních jednotek nám dnes pomáhají montážní kondenzační boxy. Po dokončení všech stavebních činností lze nakonec namontovat a zprovoznit vnitřní a venkovní klimatizační jednotky.
Podobný postup doporučujeme i stavebníkům, kteří mají zájem o klimatizaci ale nejsou ještě definitivně rozhodnuti pro užití klimatizačních jednotek, nebo i z finančních důvodů dávají přednost realizaci jiných zařízení a klimatizace přijde na řadu později. I zde je výhodnější investice do předpřípravy rozvodů potrubí a kabelů, které je možno během prací "ukrýt" do stavebních konstrukcí, a instalaci vlastní klimatizace provést podle potřeby. To Vás později uchrání před nutností zasahovat do hotového, vybaveného interiéru a buď pracně bourat nebo vést potrubí po povrchu v instalačních lištách.

Co je to BTU/hod?

BTU - (British Termal Unit) je množství tepla potřebné ke zvýšení teploty 1 libry vody o 1 stupeň Fahrenheita. Převod do SI soustavy 1 Joule = 9,48*10-4 BTU. Chladící nebo topné výkony zařízení udávané ve Watech což je Joule/s jsou potom přepočítávány následovně: 1 BTU/hod = 0,293 Watt nebo 1 W = 3,4128 BTU/hod.