Chladiva

Objemová účinnost chladiv

Rozsah použitelnosti chladiv

Tlaky sytých par chladiv

Barevné značení chladiv

HFC R407A   HFC R413A   HFC R407C
HFC R134a HFC R407D HFC R507
HFC R508A HFC R23 HFC R407A
HFC R410A HFC R417A HFC R404A
HCFC R22 HCFC R409B HCFC R123
HCFC R401A HCFC R409A HCFC R408A
HCFC R402A CFC R500 CFC R502
CFC R503 CFC R12 CFC R11
HC R600a HC R290 HC R1270

 

Regulovaná chladiva CFC, HCFC, F-plyny HFC/PFC

Regulovaná chladiva CFC

R11, R12, R12B1, R13, R13B1, R111, R112, R113, R114, R115, R211, R212, R213, R214, R215, R216, R217.

Regulovaná chladiva HCFC

R21, R22, R31,
R123, R121, R122, R124, R131, R132, R133, R141, R141b, R142, R142b,
R221, R222, R223, R224, R225, R225ca, R225cb, R226, R231, R232, R233, R234, R235, R241, R242, R243, R244, R251, R252, R253, R261, R262, R271,
R401A, R401B, R401C, R402A, R402B, R403A, R403B, R405A, R406A, R408A, R409A, R409B, R411A, R411B, R411C, R412A, R414A, R414B, R415A, R415B,
R500, R502, R503 a R509.

Skleníkové F-plyny HFC (chladiva částečně fluorované, a neobsahující chlor)

R23, R32, R41, R43-10mee,
R134, R134a, R152a, R125, R143, R143a,
R227ea, R236cb, R236ae, R236fa, R245fa, R365mfc,
Fluorid sírový SF6,
(směsi chladiva částečně fluorované a neobsahující chlor)
R404A, R407A, R407B, R422A, R407C, R417A, R422D, R410A,
Isceon MO89,
R507A, R508A, R508B,
FX100.

Drop-in,  Retrofit - záměny chladiva

Drop-in

metoda záměny chladiva obsahujícího chlór za chladivo ekologické. Při záměně chladiva za ekologické není nutné měnit olej a ostatní komponenty chladicího okruhu. Je zajištěna přijatelná cirkulace oleje v okruhu. Při volbě vhodného ekologického chladiva je nutné zohlednit především vypařovací teplotu zařízení.

Rozsah vypařovacích teplot:

 • nízkoteplotní,
 • střední a vysoké,
 • klimatizační.

Dále je nutné zohlednit volbu ekologického chladiva podle použitého expanzního prvku v chladicím okruhu.

Základní expanzní prvky:

 • kapilára,
 • TEV.

Při záměně chladiva může nastat změna:

 • výkonu systému,
 • provozních hodnot,
 • teplotního skluzu chladiva.

Chladiva se nesmí v žádném případě kombinovat a míchat!!!
Hmotnost náplně nového ekologického chladiva nemusí být vždy rovna náplni původní.

Retrofit

metoda záměny chladiva obsahujícího chlór za chladivo ekologické. Při záměně chladiva za ekologické je nutné několikrát vyměnit olej v kompresoru, případně zaměnit určité komponenty chladicího okruhu. Velký důraz je kladen na ochranu kompresoru proti původním látkám ze starého systému, především zbytků původního oleje, usazenin, kyselin atd. (POE oleje mají v kombinaci s chladivy CFC proplachovací účinky (unáší sebou jinak netečný, ležící starý olej z výparníku). Promícháním starého oleje s novým vznikne olejový kal s následným zničením ložisek atd.).

Při volbě vhodného ekologického chladiva je nutné zohlednit především vypařovací teplotu zařízení.

Rozsah vypařovacích teplot:

 • nízkoteplotní,
 • střední a vysoké,
 • klimatizační.

Při záměně chladiva může nastat změna:

 • výkonu systému,
 • provozních hodnot,
 • teplotního skluzu chladiva.

Chladiva se nesmí v žádném případě kombinovat a míchat!!!
Hmotnost náplně nového ekologického chladiva nemusí být vždy rovna náplni původní.

 Tepelná čerpadla     E-shop - Klima Komfort 
TOPlist