AB Klimatizace, s. r. o.

Bráfova 9a, 616 00 Brno

Tel.: (+420) 541 215 445

Mob.: (+420) 737 285 067

Hlavní přednosti tepelných čerpadel a Chillerů od Hitachi


NEJVYŠŠÍ TECHNICKÁ ÚROVEŇ TO JSOU TEPELNÁ ČERPADLA ZNAČKY HITACHI!


Hitachi s plynule řízeným výkonem a přesnou regulací teploty výstupní vody.

Technologické chlazení, topení a zpětné využití odpadního tepla:

 • Mimořádně tiché kompresory
 • Elektronicky řízené expanzní ventily
 • Plynulá regulace
 • Přesná regulace výstupní teploty
 • Vysoce tiché ventilátory
 • WEB, Lonworks, Modbus


Mnoho funkcí je nyní zabudováno ve standardním provedení:

 • Omezovač el. proudu
 • Účinné řízení výkonu
 • Možnost nastavení 2 teplotních hodnot
 • Různorodost řídících módů
 • Paměť pro data a alarm
 • Automatický restart po výpadku el. proudu
 • Výstupní signál pro jiné aplikace např. freecooling


Úspora el. energie díky plynulému řízení výkonu. Jedná se o 15-20% úspory ve srovnání se stupňovitým řízením výkonu.

 • Chladící zátěž je mnohem vyrovnanější
 • Plynulá regulace výkonu má výhodu ve vysoké efektivitě chladícího výkonu
 • Je snížen počet zapnutí a vypnutí chodu kompresoru

Přesné řízení teploty je dosaženo díky kombinaci plynulé regulace a unikátní Hitachi elektronické regulaci umožňuje, aby chiller reguloval teplotu výstupní vody velice přesně v nezávislosti na chladícím výkonu.

Tyto výhody jsou užitečné nejenom pro klimatizaci, ale i pro technologické procesy v průmyslu.

       

Princip přesné regulace teploty výstupní vody:DC motory ventilátorů s vyjímečnou účinností vysoce vylepšily účinnost ve srovnání s používanými AC motory. Také nové lopatky ventilátorů umožnily snížit otáčky a tím zlepšit účinnost.

Nízký hluk ventilátorů je dosažen novou konstrukcí lopatek ventilárů. Byl snížen počet ze 4 na 2 lopatky s novým tvarem lopatky. Tím bylo dasaženo snížení hluku při zvýšení množství vzduchu a tím byl snížen el. příkon.

Nový elektronický expanzní ventil, který je nyní použit umožňuje velice sofistikovaně řídit průtok v různých teplotních podmínkách. Elektronický expanzní ventil umožnil snížení el. příkonu ve srovnání s klasickými zařízeními.

Příklad hydraulického zapojení chlazení a topení vnitřními jednotkami "fancoily":Datová komunikace, centrální sledování a řízení chillerů a tepelných čerpadel z nadřazeného řídícího systému ( BMS).

Interface pro centrální řízení budov HARC70-CE1Centrální ovládání CSC-5SAutonomní systém centrálního řízení CSNET-WEB • Omezovač el. proudu
 • Účinné řízení výkonu
 • Možnost nastavení 2 teplotních hodnot
 • Různorodost řídících módů
 • Paměť pro data a alarm
 • Automatický restart po výpadku el. proudu
 • Výstupní signál pro jiné aplikace např. freecooling


Šroubový kompresor

 • Vysoce spolehlivý dvoupólový motor.
 • Zabudovaný cyklononový separátor oleje.
 • Vyhřívání oleje a ukazatel hladiny oleje.
 • Velmi přesně vyrobená dvojice šroubových rotorů.
 • Sací filtr


Nízké vibrace šroubového kompresoru

Kompresor má minimalizovaný počet pohyblivých součástek a tím je dosaženo vysoké spolehlivosti, nízkého hluku a minimálních vibrací.

Průběžné řízení výkonu kompresoru má přednost před elektronickým řízením. Umožňuje nekonečné množství ventilových pozic v každém kompresoru. Tato modulace dovoluje přesné řízení výkonu a dodržet přesnou teplotu vody aniž by potřeboval dražší inverterovou technologii

      

Chillery AH1 100-525kW
Chillery WG2 134-696kW
Chillery CLG2 120-360kW
Hitachi AG2 106-585kW