Technologické chlazení, topení a zpětné využití odpadního tepla

Mimořádně tiché kompresory

Elektronicky řízené expanzní ventily

Plynulá regulace

Přesná regulace výstupní teploty

Vysoce tiché ventilátory

WEB, Lonworks, Modbus

Hlavní přednosti tepelných čerpadel a Chillerů od Hitachi

NEJVYŠŠÍ TECHNICKÁ ÚROVEŇ

Hitachi s plynule řízeným výkonem a přesnou regulací teploty výstupní vody  

Mnoho funkcí je nyní zabudováno ve standardním provedení

 • Omezovač el. proudu
 • Účinné řízení výkonu
 • Možnost nastavení 2 teplotních hodnot
 • Různorodost řídících módů
 • Paměť pro data a alarm
 • Automatický restart po výpadku el. proudu
 • Výstupní signál pro jiné aplikace např. freecooling 

Úspora el. energie díky plynulému řízení výkonu. Jedná se o 15-20% úspory ve srovnání se stupňovitým řízením výkonu.

 • Chladící zátěž je mnohem vyrovnanější
 • Plynulá regulace výkonu má výhodu ve vysoké efektivitě chladícího výkonu
 • Je snížen počet zapnutí a vypnutí chodu kompresoru

Přesné řízení teploty je dosaženo díky kombinaci plynulé regulace a unikátní Hitachi elektronické regulaci umožňuje, aby chiller reguloval teplotu výstupní vody velice přesně v nezávislosti na chladícím výkonu.

Tyto výhody jsou užitečné nejenom pro klimatizaci, ale i pro technologické procesy v průmyslu.

Princip přesné regulace teploty výstupní vody:

 

DC motory ventilátorů s vyjímečnou účinností vysoce vylepšily účinnost ve srovnání s používanými AC motory. Také nové lopatky ventilátorů umožnily snížit otáčky a tím zlepšit účinnost.

Nízký hluk ventilátorů je dosažen novou konstrukcí lopatek ventilárů. Byl snížen počet ze 4 na 2 lopatky s novým tvarem lopatky. Tím bylo dasaženo snížení hluku při zvýšení množství vzduchu a tím byl snížen el. příkon.

Nový elektronický expanzní ventil, který je nyní použit umožňuje velice sofistikovaně řídit průtok v různých teplotních podmínkách. Elektronický expanzní ventil umožnil snížení el. příkonu ve srovnání s klasickými zařízeními.

Příklad hydraulického zapojení chlazení a topení vnitřními jednotkami "fancoily":

Datová komunikace, centrální sledování a řízení chillerů a tepelných čerpadel z nadřazeného řídícího systému ( BMS). 

Interface pro centrální řízení budov  HARC70-CE1

 Centrální ovládání CSC-5S  

 

 

 

Autonomní systém centrálního řízení CSNET-WEB 

 • Omezovač el. proudu
 • Účinné řízení výkonu
 • Možnost nastavení 2 teplotních hodnot
 • Různorodost řídících módů
 • Paměť pro data a alarm
 • Automatický restart po výpadku el. proudu
 • Výstupní signál pro jiné aplikace např. freecooling

 

Šroubový kompresor

 • Vysoce spolehlivý dvoupólový motor.
 • Zabudovaný cyklononový separátor oleje.
 • Vyhřívání oleje a ukazatel hladiny oleje.
 • Velmi přesně vyrobená dvojice šroubových rotorů.
 • Sací filtr

Nízké vibrace šroubového kompresoru.

Kompresor má minimalizovaný počet pohyblivých součástek a tím je dosaženo vysoké spolehlivosti, nízkého hluku a minimálních vibrací.

Průběžné řízení výkonu kompresoru má přednost před elektronickým řízením. Umožňuje nekonečné množství ventilových pozic v každém kompresoru. Tato modulace dovoluje přesné řízení výkonu a dodržet přesnou teplotu vody aniž by potřeboval dražší inverterovou technologii

Chillery AH1 100-525kW

Chillery CLG2 120-360kW

 Hitachi AG2  106-585kW
 

Tepelná čerpadla vzduch/voda menších výkonů na našich specializovaných stránkách  www.topim.cz

 Tepelná čerpadla     E-shop - Klima Komfort 
TOPlist