AB Klimatizace, s. r. o.

Bráfova 9a, 616 00 Brno

Tel.: +420 541 215 445

Mob.: +420 737 285 067

Tepelné čerpadlo přečerpává tepelnou energii o nízké teplotě z okolního prostředí na vyšší teplotu pro účely vytápění.