AB Klimatizace, s. r. o.

Bráfova 9a, 616 00 Brno

Tel.: 541 215 445

Mob.: 737 285 067

Atomizer VN

Adiabatický zvlhčovač - vakuový rozprašovač pro tvorbu studené mlhyAtomizer VN - rozprašovací adiabatický zvlhčovací systém Hygromatik VN pro výrobu studené mlhy využívá vakuových trysek na stlačený vzduch pro atomizaci vody.

Atomizér Hygromatik VN vyniká nízkou spotřebou el. energie, vysokou účinností, spolehlivostí, výkonností, hygienickým provozem a adiabatickým chladicím efektem.

Zařízení je vhodné především v provozech, kde klasické využití zvlhčovacích parních elektrických generátorů se stává energeticky náročné, případně jsou na zařízení kladeny velké zvlhčovací výkony. Systém rozprašovacích vakuových trysek je vhodný také do provozů, kde není k dispozici centrální vzduchotechnické zařízení pro úpravu a distribuci zvlhčeného vzduchu. Vakuové rozprašovací trysky VN se instalují přímo do prostoru.
Popis činnosti systému zvlhčování VN


Zvlhčovací atomizér Hygromatik Atomizer VN je vhodný pro provozy: • tisk a skladování papíru

 • výroba elektroniky

 • dřevozpracující průmysl

 • skleníky

 • skladování tabák

 • skladování textili

 • stavebnictví

 • lakýrnictvíSystém zvlhčování:


Princip systému zvlhčování Hygromatik VN je založen na atomizaci vody. Uvnitř vakuové trysky dochází vlivem kinetické energie proudícího čistého a suchého vzduchu ke vzniku podtlaku, který přisává, unáší a následně rozprašuje čistou pitnou vodu ve formě nejjemnějších kapiček - aerosolů. Studená vodní mlha je dále promíchávána s okolním vzduchem. Vedlejším podružným fyzikálním jevem adiabatického zvlhčování vzduchu je jeho citelné ochlazení. Intenzita adiabatického ochlazení záleží na teplotě a vlhkosti vzduchu.

Provoz zařízení je maximálně hygienický. Proudící stlačený vzduch a voda ve vakuové trysce nepřijdou do vzájemného kontaktu, protože studená mlha je generována až za vyústěním injektoru vakuové trysky. Řídicí jednotka aktivuje pravidelné automatické čistící cykly vakuových trysek a proplachování systému.

Ovládací a řídicí systém umožňuje jednoduché, přehledné a intuitivní nastavení zvlhčovacího výkonu. Vakuové trysky jsou vyrobeny z nerezové oceli. Rozvod čisté pitné vody a tlakového vzduchu je proveden z plastového potrubí.


Vlastnosti systému zvlhčování VN:

Zvlhčovací výkon jedné vakuové trysky: 8 l/hod
Maximální počet vakuových trysek v okruhu: 8 ks
Maximální počet vakuových trysek na vakuový ventil: 16 ks
Provozní tlak vzduchu: 2 bar
Provoz: Řízení výkonu prostorovým hygrostatem s krokovou nebo proporcionální regulací. Vysoká atomizace vody, hygienický provoz zařízení.
Materiál: Vysoce kvalitní trysky z nerezové oceli.
Spotřeba: Velmi úsporný provoz systému, max. 25 W, napájení 230V / 50 Hz.


Sestava zvlhčovacího systému: • přívod stlačeného vzduchu o tlaku 2 bar

 • vzduchový filtr a dehydrátor pro stlačený vzduch

 • přívod pitné vody s vodním filtrem

 • vakuový ventil pro řízení vakuových trysek

 • řídicí jednotka s regulací provozního tlaku vzduchu

 • elektrické napájení 230V / 50 Hz

 • hlavní tlakový řídicí ventil

 • prostorový hygrostat

 • vakuové trysky VNKontrolní a řídicí systém umožňuje monitorovat a nastavovat provozní parametry: • nastavení řídícího signálu

 • nastavení času automatického čištění trysek a proplachování systému

 • možnost manuálního proplachování

 • signalizace provozních poruch

 • resetování poruchových signálů

 • autodiagnostika zařízení

 • počítadlo provozních hodin

 • ruční start systému bez externího ovládání


Kontrolní a řídicí systém

Technická data vakuového rozprašovacího systému Hygromatik VN:Typ   Vakuová tryska Kontrolní a řídící jednotka CU-1 Hlavní tlakový ventil Vakuový ventil
Atomizovaný výstup [I/h] max. 8
Voda          
Přívod vody [mm] 6 x 4 6 x 4
Odvod vody [mm] 10 x 8
Vzduch          
Kontrola vzduchu [mm] 6 x 4 6 x 4 6 x 4
Stlačený vzduch [mm] 6 x 4 10 x 8
Elektro          
Příkon [W] 25
Elektrické napětí * [V/Hz] 230 / 50
Rozměry          
  Výška [mm] 35 250 88 124
  Šířka [mm] 50 296 155 84

Máte zájem o tento produkt?

Napište nám prostřednictvím kontaktního formuláře:

Odesláním souhlasíte s: Podmínky ochrany osobních údajů