AB Klimatizace, s. r. o.

Bráfova 9a, 616 00 Brno

Tel.: 541 215 445

Mob.: 737 285 067

Hygromatik DDS

Tlakový parní zvlhčovací systémSteam Injection DDS 20-40 – tlakové parní trubice pro vlhčení suchou párou do VZT potrubíTlakový parní zvlhčovací systém Hygromatik DDS je určen pro napojení na zdroj centrálního tlakového rozvodu páry nebo páry vyráběné v externím vyvíječi páry. Parní zvlhčovací systém Hygromatik DDS je k dispozici ve výkonovém provedení DDS 20 a DDS 40. Každý z těchto zvlhčovacích parních systémů může být provozován s jednou nebo s více parními trubicemi pro rovnoměrnější rozptýlení páry


Tlakové parní trubice pro vlhčení suchou párou do VZT potrubí
Tlakové parní trubice pro vlhčení suchou párou do VZT potrubí


Konstrukční výhody zvlhčovacího parního systému Hygromatik DDS:


Zásadní konstrukční výhoda zvlhčovacího parního systému Hygromatik DDS spočívá v sestavě čtyř dílčích provozních celků v jednom kompletu:


  • separátor kapek s odlučovačem kondenzátu

  • řídicí ventil s bezpečnostními havarijními funkcemi

  • vysoce výkonná parní trubice s jemnou distribucí parního paprsku

  • ostatní provozní příslušenství


 


Tlakový parní zvlhčovací systém Hygromatik DDS je kompaktní, lehký, provozně úsporný a především funkčně bezpečný. Parní trubice a separátor jsou vyrobeny z tenkostěnné nerezové oceli, čímž je docíleno nízké hmotnosti, rychlého prohřátí a náběhu zvlhčovacího výkonu.

Podstatnou výhodou parních zvlhčovacích systémů je minimální absorpční vzdálenost za parní trubicí pro bezpečné promíchání páry se vzduchem bez nežádoucí tvorby kondenzátu v distribuční síti, který by mohl způsobit hygienické komplikace a korozi zařízení. Systém DDS lze sestavit individuálně. Jeho standardní přírubové spoje, kompaktní rozměry a nízká hmotnost umožňují snadnou montáž a to i v náročných prostorových podmínkách.


Parní zvlhčovací systém Hygromatik DDS je k dispozici ve dvou variantách:


Verze A - zařízení je vyrobeno z nerezové oceli a sestaveno v jeden funkční celek tvořený vstupním filtrem páry, separátorem kapek a kondenzátu, regulačním ventilem s pohonem, systémem automatického odtoku kondenzátu a distribuční parní trubicí.

Verze C - zařízení je vyrobeno jako sestava z různých komponent a materiálů.
Parní zvlhčovací systém Hygromatik DDS je k dispozici ve dvou variantách


Popis funkce parního zvlhčovacího systému:


Při náběhu systému tlaková pára pozvolně proudí přes filtr nečistot do odstředivého separátoru, který odděluje mokrou páru a vzniklý kondenzát od suché páry. Separací je zajištěno, že se postupně prohřívá celý systém na provozní teplotu a do parních trubic se nedostane voda a mokrá pára. Teplota kondenzátu odváděného ze separátoru se postupně zvyšuje na 80 °C a po dosažení teploty 95 °C je systém uveden do provozu. Kondenzát je za účelem optimálního odvodnění separátoru automaticky odváděn přes plovákový systém. Určité množství suché páry při náběhu systému do provozního stavu proudí přes propojovací potrubí do předehřevu parní trubice a za provozu zajišťuje její kontinuální ohřev, který zabraňuje kondenzaci suché páry v trubici. Systém vyhřívání parní trubice je oddělen od samotných parních trysek a nepodílí se na zvlhčování. Vyhřívání parní trubice řídí termostatický kondenzační ventil, který zajišťuje automatický odvod studeného kondenzátu a mokré páry. Po dosažení provozní teploty je termostatický kondenzační ventil uzavřen, aby byly na minimum sníženy ztráty páry.

Suchá pára určená pro zvlhčování je jímána a dopravována přes separátor k regulačnímu ventilu, který řídí její požadované množství. Následně je suchá pára vyfukována přes speciálně tvarované parní trysky umístěné na obvodu parní trubice. Regulační ventil je ovládán elektrickým nebo pneumatickým pohonem od požadavku řídicího hygrostatu, případně externího regulačního signálu s ohledem na ostatní provozní veličiny, především teplotu a průtok vzduchu v zařízení vzduchotechniky.

Systém je vybaven ochrannou funkcí Start-up, která zajistí, aby proces parního zvlhčování začal až po dosažení bezpečné provozní teploty parních trubic a nemohlo tak dojít k nežádoucí kondenzaci vodní páry ve vzduchotechnickém zařízení. V některých provozních případech po uzavření regulačního ventilu se může v prostoru parní trubice vytvořit kondenzát, který se samovolně odpaří výhřevem parní trubice. Odpaření zbytků kondenzátu může trvat až 20 minut.


Komponenty systému Hygomatik DDSVstupní filtr páry


Vstupní filtr páry je vyroben z vysoce kvalitní nerezové oceli a chrání regulační ventil a odvod kondenzátu před znečištěním z parní distribuční sítě.


Separátor


Separátor pracuje na odstředivém principu a je vyroben z nerezové oceli. Vysoce výkonný odlučovač kondenzátu je robustní konstrukce a vzhledem k rychlé odezvě a vysoké kapacitě je odváděno velké množství vzniklého kondenzátu s omezením ztrát na straně páry.


Hygromatik DDS – Tlakový parní zvlhčovací systém – odlučovač kondenzátu typ A a typ C

Regulační ventil páry 


Regulační ventil páry


Regulační ventil páry se servopohonem tvoří kompaktní celek tvořený tělesem regulačního ventilu a servopohonu pro rychlou odezvu a jemnou regulaci. Speciální konstrukce a odolný materiál sedla a kužele ventilu prodlužuje jeho životnost. Charakteristika ventilu se vyznačuje jemným ovládáním v dolním rozsahu minimálních výkonů a rychlou reakcí na požadavek vyššího výkonu v horním regulačním pásmu.
Servopohon ventilu je vybaven ochranou bezpečnostní funkcí, která v případě výpadku el. napájení nebo ztráty tlaku páry nuceně uzavře regulační ventil. Regulační ventil může být ovládán i pneumatickým pohonem.


Vysoce výkonná parní rozprašovací trubice


Vysoce výkonná parní rozprašovací trubice z nerezové oceli má nízkou hmotnost a vyznačuje se snadnou instalací. Speciálně tvarované a nalisované parní trysky umístěné po obvodu parní trubice se vyznačují nízkou provozní hlučností.


Maximální zvlhčovací výkon u jednotlivých typů DDS systému:  • Maximální zvlhčovací výkon Hygromatik DDS 20 - 180 kg/hod / pmax 4 bar.

  • Maximální zvlhčovací výkon Hygromatik DDS 40 - 450 kg/hod / pmax 4 bar.

Máte zájem o tento produkt?

Napište nám prostřednictvím kontaktního formuláře:

Odesláním souhlasíte s: Podmínky ochrany osobních údajů