Větrání

13.03.2009 09:50

"Na všech pracovištích musí být k ochraně zdraví zaměstnance zajištěna dostatečná výměna vzduchu přirozeným nebo nuceným větráním." Těmito slovy uvádí Nařízení vlády č.178/2001Sb., paragraf 6, který se zabývá větráním a klimatizovanými pracovišti. Vládní nařízení vychází z legislativy EU.

Větrání je nutné pro zajištění hygienické nezávadnosti vzduchu. Správné větrání nám sníží vlhkost a tím zamezí poškození stavby kondenzací vodní páry. Větrání zajišťuje též přívod vzduchu pro plynové spotřebiče.

K znehodnocování vzduchu v místnosti dochází dýcháním, pocením, vařením, koupáním, zápachem ze sociálních zařízení. Vzduch znehodnocují i různé chemické látky, například formaldehyd, který se odpařuje z nábytku zhotoveného z dřevotřísky. Při kouření se produkuje CO, CO2 a poletavý prach. Koncentrace škodlivin ve vnitřních prostorách i bytech převyšuje koncentrace venku. Hluk okolí našich pracovišť, domovů, hotelů a restaurací stavěných v centrech měst a u hlavních komunikací neumožňuje větrat přirozeně okny. Instalace drahých vnitřních oběhových filtrů a jiných čističů či "praček vzduchu" problém větrání neřeší. Ve všech velkých místnostech se zdroji škodlivin, zejména ve shromažďovacích prostorách všech druhů (divadla, kina, společenské sály), dále ve velkokuchyních, hromadných garážích, továrnách je nezbytné navrhnout celkové větrání s nuceným přívodem i odvodem vzduchu. Systémy jen s nuceným odvodem vzduchu zde nejsou použitelné, neboť při velkých výměnách vstupuje vzduch nekontrolovaně spárami oken a dveří, vyvolává průvan a umožňuje vnikání prachu. Studený vzduch, vnikající zejména v zimě, takový způsob větrání vlastně znemožňuje.

Větrání s nuceným přívodem i odvodem vzduchu je drahé, ale jako jediné spolehlivě zajistí správné větrání. Nucené větrání se stále častěji vybavuje rekuperátory tepla, což umožňuje zpětně získávat teplo z odpadního vzduchu (ZZT). Dobrá větrací jednotka obsahuje přívodní a odvodní ventilátor, filtry vzduchu, rekuperátor, ohřívač (chladič) vzduchu a automatickou regulaci. Vzhledem k tomu, že je jednotka s rekuperací poměrně drahá, je kriteriem pro její použití cena energie, resp. návratnost investice.

Doporučené dávky čerstvého vzduchu

Vládním nařízením č. 178/2001 Sb, se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. V tomto nařízení jsou mimo jiné "Požadavky na nucené větrání pracovišť". Požaduje se, aby vzduch přiváděný na pracoviště vzduchotechnickým zařízením obsahoval takové množství čerstvého vzduchu, které postačuje pro snížení koncentrace plynných látek a aerosolů pod hodnoty "přípustných expozičních limitů" (PEL), uvedených v přílohách uvedeného vládního nařízení. Množství přiváděného venkovního vzduchu však nesmí být nižší než hodnoty:

  • 50 m3/h na osobu pro práci převážně v sedě
  • 70 m3/h na osobu pro práci převážně ve stoje a v chůzi
  • 90 m3/h na osobu při těžké fyzické práci.

Pokud je v místnosti dovoleno kouřit, zvyšuje se množství větracího vzduchu o 10 m3/h na osobu. Pro pracovní prostory s přístupem veřejnosti se zvyšuje množství přiváděného čerstvého vzduchu úměrně předpokládané zátěží 0,2 až 0,3 osoby/m2 podlahové plochy.

Při použití teplovzdušného větrání a klimatizace nesmí podíl čerstvého vzduchu poklesnout pod 15 % celkového množství přiváděného vzduchu. Při venkovních teplotách vyšších než 26°C a nižších než 0°C může být množství čerstvého vzduchu zmenšeno, nejvýše na polovinu.

Větrání sanitárních zařízení je v následující tabulce:

Zařízení Výsledná teplota °C Výměna vzduchu m3/h
Šatny 20 20 na 1 šatní místo
Umývárny 22 30 na 1 umyvadlo
Sprchy 25 150 - 200 na 1 sprchu
Záchody 18 50 na 1 kabinu, 25 na 1 pisoár

Zpět
 Tepelná čerpadla     E-shop - Klima Komfort 
TOPlist