Přehled klimatizačních zařízení

13.03.2009 09:21

Přehled klimatizačních zařízení

Klimatizační zařízení pro jednu místnost přijde na 20.000 Kč až 200.000 Kč. Je tedy na místě si jednotlivá zařízení popsat. Všechna dále uvedená klimatizační zařízení obsahují kompresorový chladící okruh. (Na trhu se objevily tzv. klimatizátory pracující s rozstřikovanou vodou, dřevitou filtrační hmotou a ventilátorem. Tato zařízení ochlazují vzduch odnímáním tepla potřebného k odpařování vody. Po navlhčení vzduchu v prostoru je jejich účinnost nulová.)

Okenní klimatizátory kompaktní

Okenní nebo stěnové klimatizátory jsou velmi rozšířeny v USA, Rusku, Japonsku a v tropech. Zařízení se vyrábějí s chladicím výkonem 1,5 až 10 kW. Jednotky se zabudují do okna nebo do zdi tak, že část s kondenzátorem je vystrčena do venkovního prostoru a část s výparníkem - chladičem - vyčnívá do místnosti.

Jedním motorem je poháněn venkovní i vnitřní ventilátor.

Jsou to nejlevnější zařízení v ceně od 15 do 60 tisíc Kč. Dodávají se i jako tepelná čerpadla. Někdy v nich najdeme elektrický registr - přímotop. Většina okenních klimatizátorů má klapku pro přívod nebo odvod malého množství čerstvého nebo odpadního vzduchu.

Klimatizační jednotky "SPLIT"

Nejedná se o město v Chorvatsku, jde o anglické "to split" - rozdělit. Klimatizační jednotky s tímto označením jsou dělené, a sestávají vždy nejméně ze dvou dílů. Vnitřní díl, ve kterém je chladič a filtr vzduchu, bývá pověšen v místnosti na zdi, pod oknem, nade dveřmi, v mezistropu ap. Venkovní díl (kondenzační jednotka) obsahuje kompresor, ventilátor a kondenzátor.

Venkovní a vnitřní jednotky se spojují dvojicí měděného potrubí o průměru 8 až 16 mm, které je pokryto cca 10 mm izolací. Společně s potrubím se vede elektrický kabel. Z popisu je zřejmé, že vnitřní díl je mimořádně tichý (35-45 dB). Kondenzační jednotku umísťujeme na střechu, na dvůr a jinde. Její hlučnost je kolem 55 dB. Jednotky jsou též v provedení "tepelné čerpadlo" a mohou být vybaveny elektrickým nebo teplovodním ohřívačem. Ovládání jednotek a automatická regulace jsou vždy součástmi zařízení.

Jednotky mívají též dálkové infračervené ovládání. U jednotek se nastavují otáčky ventilátoru, teplota, směr proudění vzduchu. Mívají vlastní diagnostiku poruch a poslední japonské modely se pyšní "fuzzy logikou". Jednotky mají příslušné rozhraní a lze jej zařadit do řídícího systému budovy nebo dalších jednotek.

Regulace chladicího výkonu je zpravidla dvoupolohová. zapnuto - vypnuto. Po dosažení nastavené teploty se kompresor vypíná. Klimatizační jednotky jsou navrženy na venkovní teplotu 32 - 35 °C. Při teplotách nižších se periodicky zapínají a vypínají kompresory chladicích zařízení a to tím častěji čím je venkovní teplota nižší. Z jednotky pravidelně pulsuje teplý a studený proud vzduchu. Toto je hlavní nedostatek stávajících splitů a důvod obliby jednotek Split - Invertor. Rozvoj technologie a elektroniky a zejména cena. způsobily, že v Japonsku je cca 80 % vyráběných jednotek v provedení invertor. Plynulou regulaci chladicího výkonu lze řešit několika způsoby:

  1. Regulace odpařovací teploty. Jde o by-pass horkého plynu, který se přivádí před nebo za výparník. Regulace je neekonomická. Energie se maří.
  2. Frekvenční měnič stupňovitě mění frekvenci a tím i otáčky kompresoru např. od 30 Hz do 116 Hz v 13 stupních.
  3. Stejnosměrným měničem - All DC invertor Hitachi.

Jde o zatím nejpropracovanější regulaci chladicího výkonu klimatizačních zařízení. Elektromotory kompresoru a ventilátoru jsou na stejnosměrný proud a výkon se mění spojitě. Sem patří zejména jednotky Hitachi invertor, systemy Multizone, PAM, resp Summit. Uvádí se, že úspora elektrické energie v porovnání s klasickým splitem činí 30%.

Připomeňme si, že do skupiny "splitů" patří jednotky s označením SET FREE nebo VRV. Z pohledu klasicky vzdělané obce evropských projektantů jde o zázrak techniky. Jedna venkovní jednotka může pracovat až se 16 vnitřními jednotkami. Celý systém je řízen vlastním počítačem. Provoz tepelného čerpadla je samozřejmostí. Toto zařízení umí přečerpávat teplo z místnosti, kde je ho přebytek do místností, kde je ho zrovna nedostatek. Ceny jednotek split se pohybují od 40 do 150 tisíc Kč na jednu místnost.

Mobilní klimatizátory

Jednotky mohou být v provedení kompakt nebo s odděleným kondenzátorem a které mají výkony do 5 kW. Provedení kompakt je opatřeno ohebnou hadicí o průměru cca 15 cm, kterou se odvádí ohřátý vzduch z kondenzátoru mimo místnost. Jednotky tzv. bikini mají pouze oddělený kondenzátor, který je spojen ohebnou dvoutrubkou o průměru cca 5 cm s vnitřní jednotkou. Mobilní klimatizátory se používají do místností, kde právě potřebujeme zmírnit nesnesitelné účinky tepla. Hodí se pro stánek se zbožím, které velmi trpí teplem (například čokoláda). Je možné ho přepravovat na chatu nebo za poplatek pronajmout do některých hotelových pokojů. Jednotky mají hlučnost asi 50 dB(A), vybaveny jsou spínacími hodinami a regulátorem teploty. Ceny se pohybují od 28.000 Kč výše. Jako novinka se v roce 1996 objevil mobilní klimatizátor s oddělenou kompresorovou kondenzační jednotkou. Toto provedení je mimořádně tiché, cca 30 dB(A) a vyhoví i náročným aplikacím. Vnitřní jednotka je vybavena elektrickým ohřívačem a v zimě ji můžeme používat jako přímotop.

Split s vodou chlazeným kondenzátorem

V případech, kdy vzduchem chlazenou kondenzační jednotku není možno instalovat vně budovy (např. na fasádu u památkově chráněných objektů nelze a na střechu je daleko), používá se jednotka s vodou chlazeným kondenzátorem. Ten se pak umísťuje k nejbližšímu vodovodnímu kohoutku a odpadu vody. Spotřeba vody pro zařízení je 0,2 až 1,0 m3/h. (při ceně vody 45 Kč/m3 představují provozní náklady hodnotu 10 - 45 Kč/h). Toto řešení je však nutno odsouhlasit s majitelem budovy.

Řízený vodní okruh (water loop)

Kompaktní klimatizační jednotky s vodou chlazeným kondenzátorem prodělaly velký vývoj. Dodávají se v různém provedení: pod strop, na stěnu, do mezistropu, pod okno. Jednotky jsou malé a jejich kompresor s kvalitní protihlukovou izolací je tichý.

V provedení s tepelným čerpadlem se používají pro chlazení i vytápění zejména ve velkých budovách. Jednotky jsou napojeny na jediný společný vodní okruh, ve kterém je "suchý chladič" i ohřívač vody. Ve vodním okruhu se celoročně udržuje voda o teplotě 15 - 45 °C. Jednotky podle potřeby v jednotlivých místnostech celoročně topí nebo chladí nebo podle oslunění fasád některé chladí a jiné současně topí. Tento systém přináší velké výhody investorům, kteří hodlají prostory v budovách pronajímat. Pro topení a chlazení postačí investovat jen do suchých chladičů (bez drahých výrobníků studené vody) a výměníkové stanice. Vnitřní klima, tj. topení a chlazení si obstarají pronajímatelé prostor pomocí uvedených kompaktních jednotek s vodou chlazenými kondenzátory v provedení s tepelným čerpadlem.

Fan coil

Fan Coil Toto označení také označováno jako konvektor (výměník s ventilátorem) se vžilo pro jednotky, které obsahují vodní ohřívač nebo chladič vzduchu a ventilátor s filtrem. Zdrojem studené vody je bloková chladicí jednotka (chiller), která se umísťuje venku. Voda se z ní rozvádí do fan coilů, které se umísťují tam, kde je potřebujeme, například do hotelových pokojů nade dveře. Jednotky v létě chladí a pokud se k nim přivede teplá voda z ÚT, tak topí. Tento systém se používá pro větší objekty a vyžaduje zpravidla větší rozsah stavebních a montážních prací. Klimatizace tímto systémem se prosazuje v poslední době. Na trhu se objevily kvalitní chladiče vody se šroubovými kompresory s funkcí tepelného čerpadla. Jednotky mohou chladit nebo ohřívat topnou vodu i při záporných venkovních teplotách. Pokud se fan coil doplní přímotopným elektrickým vytápěním pro několik nejchladnějších dní v roce, není třeba budovat kotelnu nebo výměníkovou stanici. Fan coily se dnes regulují individuálně podle potřeby v příslušné místnosti. Pokud je místnost neobsazena, regulaci přebírá centrální počítač.

Roof Top

Jedná se o nástřešní kompaktní klimatizační jednotku s integrovaným chlazením. Obsahuje klasickou sestavu vzduchotechnických jednotek pro přívod a odvod vzduchu. Přívodní jednotka zpravidla obsahuje mimo ventilátoru vzduchový filtr, ohřívač a chladič vzduchu, někdy je vybavena rekuperátorem. Chlazení je přímé se vzduchem chlazeným kondenzátorem. Jednotka je smontována v továrně. Po napojení vzduchotechnických potrubí a připojení na elektrickou a tepelnou energii je provozuschopná. Někdy bývá vybavena plynovým hořákem pro teplovzdušné vytápění.

Vyrábí se od výkonu 5 kW do cca 150 kW. Velikost je omezena únosností střechy, a velikosti vzduchotechnického potrubí. Ty nejmenší jednotky můžeme vidět na rodinných domcích v USA. Větší jednotky se často instalují na supermarkety a tovární haly. Jedním kompaktním zařízení vyřešíme větrání, vytápění i chlazení.

Zpět
 Tepelná čerpadla     E-shop - Klima Komfort 
TOPlist