Klimatizace pro výpočetní techniku - technologické chlazení

11.03.2009 13:01

Do kategorie místností s větší technologickou zátěží patří zejména: rozmnožovny, polygrafická pracoviště, místnosti pro servery, výpočetní střediska, telefonní ústředny, laboratoře pro metrologii, měrová střediska a pod.

V další tabulce uvádíme přehled množství tepla, které produkují počítače a další kancelářská technika. Poslouží nám pro stanovení tepelné zátěže, ale může nás upozornit i na případná nebezpečí, při výběru klimatizačního zařízení.

Zařízení Příkon zařízení ve W při: Doba činnosti
[%]
činnosti pohotovosti
Počítač / monitor
Tiskárna
Kopírka
Fax
Chladnička
Mikrovlná trouba
150
250
220
175
120
1500
0
80
190
35
-
-
100
20
20
20
100
5

Z tabulky je vidět, že větší počet těchto technologických zařízení může způsobit značnou tepelnou zátěž, zejména, když se k ní přičtou zisky tepla z velkých oken a osvětlení. Produkce tepla v takových případech je velká a narozdíl od komfortní klimatizace, musíme chladit i ve dnech při venkovních teplotách nižších než 18 °C.

Většina klimatizačních jednotek, určených pro komfort je konstruovaná z důvodu co nejnižší ceny tak, že s provozem chlazení při venkovních teplotách nižších než 20 °C nepočítá. Při nižších venkovních teplotách jsou jednotky blokovány termostatem a nelze je ani zapnout.

Komfortní klimatizační zařízení nejsou vybavena zejména:

  • regulací kondenzačního tlaku,
  • ohřevem oleje v kompresoru a
  • regulace výkonu chladiče - výparníku je jen kapilárou, místo expanzním ventilem

Klimatizační zařízení, která jsou určena k chlazení technologických provozů mají tyto zvláštnosti:

  • Chladič - výparník, na rozdíl od komfortních zařízení, je mohutný, nepočítá s odvlhčováním vzduchu. Při provozu je suchý, pracuje s velkým podílem citelného chladicího výkonu.
  • Regulace výkonu chladiče je expanzním ventilem
  • Chladicí okruh obsahuje regulaci kondenzačního tlaku pro zimní provoz a ohřev oleje v kompresoru.

Charakteristickým znakem technologických provozů je, že se v nich neprodukuje vodní pára. Je v nich malý nebo žádný podíl čerstvého vzduchu a vzhledem k zátěži, relativně málo lidí. Komfortní klimatizační zařízeni v podobných technologických aplikacích pracuje proto nehospodárně.

Klimatizace pro výpočetní techniku má charakter technologického chlazení a vyžaduje zařízení, která odpovídají požadovaným tolerancím teploty, vlhkosti, prašnosti a hlučnosti. Klimatizační zařízení jsou dražší a nezřídka se podle požadavků a významu technologie zdvojují nebo jsou složená nejméně ze dvou nezávislých okruhů, z nichž každý se dimenzuje na výkon vyšší, než poloviční z hodnoty celkové tepelné zátěže. Zařízení se doplňují parním zvlhčovačem a teplovodním nebo elektrickým ohřívačem.

Zpět
 Tepelná čerpadla     E-shop - Klima Komfort 
TOPlist