Adsorpční odvlhčovače

 • Odvlhčování velkých nevytápěných místností, vodárenských zařízení a čerpacích stanic
 • Ochrana proti korozi v elektrických rozvodnách, v kotelnách a ve vojenských zařízeních
 • Ovlhčování vzduchu v průmyslových výrobních prostorech, kde je nutná nízká relativní vlhkost vzduchu, mimo jiné v potravinářském a farmaceutickém průmyslu
 • Ochrana zboží citlivého na vlhkost během skladování a dopravy
 • Protikorozní ochrana při opracování kovů a při pískování
 • Ochrana proti vzniku kondenzátu a mlhy na zimních stadionech
 • Odvlhčování vzduchu ve sportovních a tenisových halách
   
 

Způsob fungování

 • Odvlhčovače CR a VRP nepřetržitě odebírají přímo z nasávaného vzduchu vodu na základě hydroskopické absorpce na keramickém nosném materiálu.
 • Vzduch, který má být odvlhčen, je nasáván přes filtr ventilátorem a je veden přes pomalu rotující sušicí kolo, kde dochází k výměně vlhkosti.
 • Při proudění vzduchu sušicím kolem dochází k vázání vodní molekuly na sorbent — silikagel, tj. k tzv. adsorpci.
 • Usazeniny prachu na povrchu rotoru lze odstranit vodou nebo párou, aniž by došlo k ovlivnění sorpční schopnosti rotoru.
 • Vlhkost adsorbovaná sušicím kolesem v odděleném regeneračním sektoru je opět vypouštěna ven skrze proud horkého vzduchu vedeného v protisměru a je odváděna do atmosféry.
 • Sorpční těleso může znovu po regeneračním procesu přijímat vlhkost. Oba postupy adsorpce a regenerace probíhají současně, takže vzduch je nepřetržitě odvlhčován. Ke spotřebě sorbentu přitom nedochází.
 • Adsorpční odvlhčovače vzduchu jsou schopny docílit rosného bodu suchého vzduchu až do −60 °C při množství vzduchu od 100 asi až do 100 000 m3/h
 • Jednou ze zcela zvláštních předností adsorpčního vysoušení je skutečnost, že i při nízkých teplotách je možno dosáhnout výborné výsledky s extrémně nízkými hodnotami vlhkosti.

Příklady řešení odvlhčování v různých oborech:

Armáda-EN.pdf (648,9 kB)
Jeskyně-EN.pdf (752,3 kB)
Kluziště-EN.pdf (782,6 kB)
Lakovny-EN.pdf (237,3 kB)
Léčiva a potraviny-EN.pdf (612 kB)
Muzea-EN.pdf (914,8 kB)
Vodárny-EN.pdf (708,6 kB)
 

 Tepelná čerpadla     E-shop - Klima Komfort 
TOPlist