Shell ČR

Shell  ČR

Instalace klimatizace, vzduchotechniky a měření a regulace včetně pravidelného servisu a profylaktických prohlídek na ČSPH Shell ČR.
Jedná se o 149 čerpacích stanic společnosti Shell a.s. na kterých je instalováno převážně zařízení Hitachi - systém Utopia, Big Utopia a Utopia IVX. Chladicí výkon na jednu čerpací stanici se pohybuje dle velikosti stanice od 7 do 26kW.
Prodejny velkých čerpacích stanic jsou vybaveny samostatným vzduchotechnickým zařízením zajišťujícím hygienickou dávku čerstvého upraveného vzduchu. Vzduch je filtrován a v zimě ohříván teplovodním nebo elektrickým ohřívačem. Čerpací stanice, které jsou vybaveny mycí linkou mají instalováno samostatné teplovzdušné a větrací zařízení. Toto je osazeno mimo prostor mycího portálu ve strojovně mycí linky, aby nedocházelo k poškození vlivem agresivního prostředí. Zařízení je tvořeno vzduchotechnickou jednotkou GEA AtPicco v sestavě filtr, směšovací komora, ohřívač a ventilátor. Autonomní systém regulace umožňuje dálkové ovládání z prostoru zázemí prodejny.
Klimatizační a vzduchotechnické zařízení je dodáváno tzv. na klíč včetně projektové dokumentace.
V rámci servisu zajišťuje naše firma veškeré revize vzduchotechnických a klimatizačních zařízení dle platných předpisů a nařízení (např. revize protipožárních klapek, revize zařízení s chladivem R22).

 Tepelná čerpadla     E-shop - Klima Komfort 
TOPlist