AB Klimatizace, s. r. o.

Bráfova 9a, 616 00 Brno

Tel.: 541 215 445

Mob.: 737 285 067

Venkovní jednotky UTOPIA IVX
Venkovní jednotky UTOPIA IVX

Venkovní jednotky UTOPIA IVX

Základní parametry

  • Individuální ovládání každé vnitřní jednotky
  • Možnost napojit až 8 vnitřních jednotek jakéhokoliv typu
  • Připojitelný výkon vnitřních jednotek od 50 % do 120 % oproti výkonu vnějších jednotek (kromě velikosti 2 a 2,5 HP)
  • Možnost připojení vnitřních jednotek s výkonem 0,8 HP
  • Kompatibilita s chladivovým potrubím původně provozovaným s R22 nebo R407c
  • Dostupné výkony 2 až 12 HP
  • Vysoká sezonní účinnost
  • Jednofázové a třífázové napájení
  • Nastavitelné vstupy/výstupy
  • Celoroční chlazení až do ‑15 °C bez přídavného příslušenství
Venkovní jednotky UTOPIA IVX

Venkovní jednotky UTOPIA IVX


RCI – kazetová jednotka čtyřcestná s vysokou účinností (90×90)

RCI – kazetová jednotka čtyřcestná s vysokou účinností (90×90)

POZNÁMKA: jednotka je kompatibilní také s estetickou variantou distribučního panelu s vestavěným pohybovým senzorem ‑ kód P‑AP160NAE.


RPI – kanálová jednotka (do VZT potrubí)


RPI – kanálová jednotka (do VZT potrubí)


RPC – podstropní jednotka


RPC – podstropní jednotka


RPC – podstropní jednotka s vysokou účinností


RPC – podstropní jednotka s vysokou účinností


RPK – nástěnná jednotka


RPK – nástěnná jednotka


Zapojení více vnitřních jednotek

Zapojení více vnitřních jednotek

(*) Jestliže poměr výkonu mezi oběma větvemi od prvního potrubního spoje je větší než 60/40 %, instalovat liniové provedení.
(**) Jestliže se použijí vnitřní jednotky RCI‑FSN3 nebo RCI‑FSN3Ei, je povolena pouze kombinace MONO.
(***) Jestliže se použijí vnitřní jednotky RCI‑FSN3 nebo RCI‑FSN3Ei, jejich nominální výkon nesmí být menší než 1,5 HP.
Připomínky Jestliže se při instalaci parametry blíží mezním (maximálním) hodnotám (velká délka potrubí, velký výškový rozdíl atd.), je pro dosažení maximálního komfortu doporučeno řídit se údaji v Tabulce 1 (viz poznámky).


Dimenzování systému – provedení Mono, Twin, Triple, Quad


Maximální délky chladicího potrubíVýběr průměru chladicího potrubí a potrubních spojů
Systém TRIPLE (3 vnitřní jednotky)
Systém QUAD (4 vnitřní jednotky)
Liniové provedení


Maximální délky chladicího potrubíVýběr průměru chladicího potrubí a potrubních spojů
Kombinace průměrů a délky potrubí
POZNÁMKY
(1) Jestliže se zmenší Průměr plynného potrubí, snižuje se chladicí výkon v důsledku zvýšení tlakové ztráty a sníží se i provozní rozsah.
(2) Jestliže se zmenší Průměr kapalného potrubí, zmenšuje se schopnost regulace expanzního ventilu vnitřní jednotky.
(3) Jestliže se zvětší Průměr kapalného potrubí, je nutno přidat chladivo.
(4) Jestliže je Průměr plynného potrubí Ø 19,05 (měkká měď), uveďte do polohy ON pin č. 4 u DSW2 v PCB venkovní jednotky.
(5) Jestliže délka potrubí je větší než 70 m u modelu s výkonem 8 HP, použijte kapalné potrubí s průměrem Ø 12,7.
(6) Jestliže se překročí doporučený počet vnitřních jednotek napojených na model o výkonu 8 HP (více než 5 vnitřních jednotek), použijte kapalné potrubí s průměrem Ø 12,7.