AB Klimatizace, s. r. o.

Bráfova 9a, 616 00 Brno

Tel.: 541 215 445

Mob.: 737 285 067

Vnitřní jednotka KPI - série X 

Vysoce účinná rekuperace tepla 
Nová aktivní jednotka KPI-X4E s různými ventilačními systémy 

Jednotka disponuje výměníkem pro přímý výpar, který klimatizuje venkovní vzduch podle potřeb vnitřního prostředí.

Tři různé provozní režimy: 
rekuperace tepla

volné chlazení 

automatické větrání


Zaručené čištění a úprava vzduchu 


Filtry G3 jsou instalovány před rekuperační výměník na straně přívodu venkovního vzduchu a odvodu vnitřního vzduchu. Jendotku lze doplnit i filtry F7 jako příslušenství. 

Klimatizace vzduchu je přesnější díky úpravě teplotních parametrů v integrovaném přímém výparníku. 


Automatické řízení spuštění externího elektroohřevu


Elektroohřev se spustí, když venkovní teplota klesne pod -5 °C. Tento provoz se doporučuje, když jsou vyžadovány vysoké teploty výstupního vzduchu.