AB Klimatizace, s. r. o.

Bráfova 9a, 616 00 Brno

Tel.: +420 541 215 445

Mob.: +420 737 285 067

Vnitřní jednotka KPI Vnitřní jednotka KPI


System Free – Větrání KPI Serie E


Vnitřní rekuperační jednotka


Rekuperační jednotky KPI s křížovým celulózovým výměníkem zaručují entalpickou rekuperaci tepla mezi odpadním a čerstvým vzduchem. To umožňuje snížit požadavky na příkon klimatizačních systémů, které obstarávají kontinuální výměnu vzduchu a jeho teplotní úpravu. Díky vnitřnímu geometrickému uspořádání, které umožňuje lineární proudění vzduchu mezi přívodními a odvodnými kanály, je výška jednotky redukována a ta tak může být umístěna do prostoru podhledu. Při zajištění nulové kondenzace uvnitř jednotky je povolena i vertikální instalace.

Rekuperační jednotky KPI zaručují komfortní prostředí s čistým vzduchem a jejich regulace je napojitelná na komunikační rozhraní celé System Free řady.

Vnitřní jednotka KPI

  • Vyměnitelný celulózový výměník
  • Nominální průtok 250 až 2000 m3/h
  • Křížový výměník s požární odolností třídy M1
  • Filtry třídy G3, volitelně filtry třídy F7
  • Regulace senzorem CO2 (místní dodávka)
  • Udržuje přetlak prostředí
  • Regulace lokálního ohřívače ve VZT potrubí
  • Kompatibilita s celou řadou System Free
  • Ovladač PC‑ARFPE
Vnitřní jednotka KPI

(1) Výchozí nastavení výtlaku ventilátoru.
(2) Úroveň hladiny akustického tlaku je měřena 1,5 m pod jednotkou s připojeným akusticky izolovaným potrubím (měřeno ve zvukově izolované komoře).
(3) Účinnost měřena v souladu s normou EN 308. (*)Při venkovních teplotách pod ‑5 °C je nutno instalovat dodatečný elektrický ohřívač (místní dodávka) do potrubí přívodního vzduchu a před něj termistor THM4, který bude řídit jeho provoz.