AB Klimatizace, s. r. o.

Bráfova 9a, 616 00 Brno

Tel.: +420 541 215 445

Mob.: +420 737 285 067

Vnitřní jednotka RCD Vnitřní jednotky RCD


Kazetové dvoucestné jednotky


Kazetové dvoucestné jednotky RCD jsou velmi tiché a určené pro instalaci do úzkých prostor, jako jsou například chodby.


Tichý provoz

Díky turboventilátoru Super‑High‑Stream s trojrozměrnými zakřivenými lopatkami a velkým nasávacím otvorem se účinnost proudění vzduchu zvýšila o 20 % a výrazně se snížila úroveň hluku. To činí tato zařízení ideální pro všechna místa, kde je nejdůležitějším parametrem požadavek na nízkou hlučnost.


Flexibilita zapojení Vnitřní jednotky RCD

Odvod kondenzátu je zajištěn integrovaným čerpadlem, které se spíná podle detekované hladiny kondenzátu a je schopno výtlaku 850 mm nad úroveň podhledu.


Nenápadný distribuční panel

Kazetové jednotky jsou určeny pro instalaci do podhledu, takže do místnosti vstupuje pouze distribuční panel tloušťky 30 mm, a tím nenarušují architektonický koncept místnosti.


Vhodné pro vysoké stropy

Možnost zvýšení rychlosti otáček ventilátorů (pokud je to potřeba) činí tyto jednotky vysoce flexibilními a vhodnými k instalaci v prostorách s mimořádně vysokými stropy, jako jsou obchody a nákupní centra.

  • Integrované čerpadlo kondenzátu
  • Volitelné vstupy
  • Pohybový senzor jako příslušenství (SOR‑NED)

Vnitřní jednotky RCD

(1) Chlazení: vnitřní teplota 27 °C (19 °C WB) – venkovní teplota 35 °C; délka chladicího potrubí 7,5 m; výškový rozdíl 0 m.
(2) Topení: vnitřní teplota 20 °C – venkovní teplota 7 °C (6 °C WB); délka chladicího potrubí 7,5 m; výškový rozdíl 0 m.
(3) Úroveň hladiny akustického tlaku je měřena ve vzdálenosti 1,5 m pod jednotkou (měřeno ve zvukově izolované komoře).