AB Klimatizace, s. r. o.

Bráfova 9a, 616 00 Brno

Tel.: +420 541 215 445

Mob.: +420 737 285 067

Vnitřní jednotka RCI Vnitřní jednotky RCI

Kazetové čtyřcestné jednotky 900×900


Velmi vysoká energetická účinnost

Díky novému výměníku tepla, který byl sestaven s potrubím o průměru pouhých 5 mm, novému ventilátoru s trojrozměrným zakřivením lopatek a čerpadlu kondenzátu s DC motorem došlo k výraznému zvýšení energetické účinnosti vnitřních kazetových čtyřcestných jednotek. Spolu se sjednocením řad kazetových jednotek byl vyvinut nový distribuční panel P‑N23NA2. Pro ještě úspornější provoz klimatizace může být doplněn pohybovým senzorem, který se dá instalovat do libovolného rohu panelu. Díky schopnosti analyzovat aktivitu osob pohybujících se v klimatizované místnosti je vnitřní jednotka schopna následně upravit provozní parametry. Mezi tyto parametry patří hodnota výchozí nastavené teploty, rychlost ventilátoru a směr proudění vzduchu; toto umožňuje přizpůsobit provoz klimatizace aktuálním podmínkám, zvýšit uživatelský komfort a snížit spotřebu energie.


Ideální komfort

Upravené otvory výstupního vzduchu a nový tvar lamel napomáhají rovnoměrnému proudění vzduchu, snížení tlakové ztráty a vylepšení Coanda efektu. Ten zabraňuje studenému vzduchu, aby vstupoval přímo do pobytové zóny místnosti, a tak zlepšuje uživatelský comfort. Nově je také možno individuálně natáčet každou ze čtyř lamel.


Vhodné pro vysoké stropy

Volbou vyšších otáček ventilátoru ze čtyřech dostupných stupňů na lokálním ovladači lze docílit odpovídajícího proudění vzduchu i při instalaci v místnostech s vyššími stropy. Navíc lze nastavením funkce jednotky „High Speed Mode“ (C5) přenastavit objemy proudícího vzduchu pro jednotlivé stupně otáček.


Antibakteriální úprava vaničky kondenzátu

Uvnitř vaničky kondenzátu jsou umístěny antibakteriální destičky na bázi iontů stříbra, aby bylo zabráněno tvorbě plísní a bakterií.


Flexibilita zapojení

Odvod kondenzátu je zajištěn integrovaným čerpadlem, které se spíná podle detekované hladiny kondenzátu a je schopno výtlaku 850 mm nad úroveň podhledu.
  • Ventilátor s DC motorem
  • Nezávislé lamely
  • Integrované čerpadlo kondenzátu s DC motorem
  • Pohybový senzor jako příslušenství (PS‑MSK2)
  • Volitelné vstupy/výstupy

Vnitřní jednotky RCI

(1) Chlazení: vnitřní teplota 27 °C (19 °C WB) – venkovní teplota 35 °C; délka chladicího potrubí 7,5 m; výškový rozdíl 0 m.
(2) Topení: vnitřní teplota 20 °C – venkovní teplota 7 °C (6 °C WB); délka chladicího potrubí 7,5 m; výškový rozdíl 0 m.
(3) Úroveň hladiny akustického tlaku je měřena ve vzdálenosti 1,5 m pod jednotkou (měřeno ve zvukově izolované komoře).