AB Klimatizace, s. r. o.

Bráfova 9a, 616 00 Brno

Tel.: +420 541 215 445

Mob.: +420 737 285 067

Vnitřní jednotka RPC (Vysoká účinnost)

Podstropní jednotky s vysokou účinnosí


Vnitřní jednotky RPC (Vysoká účinnost)


Velmi vysoká energetická účinnost

Díky novému výměníku tepla, který byl kompletně přepracován, a díky novému ventilátoru s DC motor invertorem, došlo k výraznému zvýšení energetické účinnosti vnitřních podstropních jednotek. Ke zvýšení již tak dosti vysoké účinnosti a komfortu pomáhá volitelný pohybový senzor, který je schopný analyzovat aktivitu osob pohybujících se v klimatizované místnosti a následně upravit provozní parametry vnitřní jednotky, jako jsou hodnota výchozí nastavené teploty, otáčky ventilátoru a směr proudění vzduchu.


Ideální komfort

Maximalizace otvorů výstupního vzduchu napomáhá rovnoměrnému proudění vzduchu v místnosti a brání vstupu studeného vzduchu přímo do pobytové zóny. Použitím ventilátoru s nově upraveným přívodem vzduchu se docílí velmi nízké hlučnosti.


Vhodné pro vysoké stropy

Možnost zvýšení rychlosti otáček ventilátorů činí tyto jednotky vysoce flexibilními a vhodnými k instalaci v prostorách s mimořádně vysokými stropy, jako jsou obchody a nákupní centra.

  • Pohybový senzor (SOR‑NEP) a čerpadlo kondenzátu jako příslušenství „
  • Volitelné vstupy/výstupy

Vnitřní jednotky RPC (Vysoká účinnost)

(1) Chlazení: vnitřní teplota 27 °C (19 °C WB) – venkovní teplota 35 °C; délka chladicího potrubí 7,5 m; výškový rozdíl 0 m.
(2) Topení: vnitřní teplota 20 °C – venkovní teplota 7 °C (6 °C WB); délka chladicího potrubí 7,5 m; výškový rozdíl 0 m.
(3) Úroveň hladiny akustického tlaku je měřena ve vzdálenosti 1 m pod jednotkou a ve vzdálenosti 1 m od deflektoru u vstupu vzduchu (měřeno ve zvukově izolované komoře).