AB Klimatizace, s. r. o.

Bráfova 9a, 616 00 Brno

Tel.: 541 215 445

Mob.: 737 285 067

Vnitřní jednotka RPC

Podstropní jednotky s vysokou účinnostíVelmi vysoká energetická účinnost

Díky novému výměníku tepla, který byl kompletně přepracován, a díky novému ventilátoru s DC motor invertorem, došlo k výraznému zvýšení energetické účinnosti vnitřních podstropních jednotek.
Ke zvýšení již tak dosti vysoké účinnosti a komfortu pomáhá volitelný pohybový senzor, který je schopný analyzovat aktivitu osob pohybujících se v klimatizované místnosti a následně upravit provozní parametry vnitřní jednotky, jako jsou hodnota výchozí nastavené teploty, otáčky ventilátoru a směr proudění vzduchu.
Jednotka taktéž disponuje pohybovým senzorem SOR-NEP a čerpadlem kondenzátu jako příslušenstvím. 


Ideální komfort

Maximalizace otvorů výstupního vzduchu napomáhá rovnoměrnému proudění vzduchu v místnosti a brání vstupu studeného vzduchu přímo do pobytové zóny. Použitím ventilátoru s nově upraveným přívodem vzduchu se docílí velmi nízké hlučnosti.

Vhodné pro vysoké stropy

Možnost zvýšení rychlosti otáček ventilátorů činí tyto jednotky vysoce flexibilními a vhodnými k instalaci v prostorách s mimořádně vysokými stropy, jako jsou obchody a nákupní centra.