AB Klimatizace, s. r. o.

Bráfova 9a, 616 00 Brno

Tel.: +420 541 215 445

Mob.: +420 737 285 067

Vnitřní jednotka RPI

System Free - Kanálové jednotky se středním statickým tlakem


Vnitřní jednotka RPI


Účinné a tiché

Kanálová jednotka se středním externím statickým tlakem, dostupná ve výkonech 2 až 6 HP, prošla kompletní inovací, a díky použití nového ventilátoru s motorem s DC invertorem je ještě účinnější. Tato nová technologie zajišťuje snížení spotřeby elektrické energie až o 40 % oproti předchozímu modelu a zaručuje vždy správný přívod vzduchu do klimatizované místnosti při zajištění nízké hlučnosti. To způsobuje celkové zvýšení účinnosti klimatizačního systému a vyšší komfort pro koncového uživatele. Díky použití motoru ventilátoru s DC invertorem je možno přesněji regulovat otáčky ventilátoru se středním externím statickým tlakem.


Flexibilita instalace

Změnou polohy zadního krytu je možno jednoduchým způsobem měnit směr sání vzduchu. Kanálové jednotky se středním statickým tlakem, RPI, jsou vybaveny standardním vzduchovým filtrem na sací straně.


Čerpadlo kondenzátu

Všechny modely jsou vybaveny automatickým čerpadlem kondenzátu, které zajišťuje odvod zkondenzované vody hromaděné ve vaničce kondenzátu.

Čerpadlo kondenzátu


  • Ventilátor s DC motorem
  • Integrované čerpadlo kondenzátu
  • Variabilní statický tlak
  • Volitelné vstupy/výstup

(1) Chlazení: vnitřní teplota 27 °C (19 °C WB) – venkovní teplota 35 °C; délka chladicího potrubí 7,5 m; výškový rozdíl 0 m.
(2) Topení: vnitřní teplota 20 °C – venkovní teplota 7 °C (6 °C WB); délka chladicího potrubí 7,5 m; výškový rozdíl 0 m.
(3) Úroveň hladiny akustického tlaku je měřena ve vzdálenosti 1,5 m pod jednotkou (měřeno ve zvukově izolované komoře).
(4) Měřený při nominálním průtoku vzduchu.
(5) SP: statický tlak (nastavení pomocí volitelných funkcí „C5“ na dálkovém ovladači: 01 = vysoký externí statický tlak
00 = standard a 02 = nízký externí statický tlak).