AB Klimatizace, s. r. o.

Bráfova 9a, 616 00 Brno

Tel.: 541 215 445

Mob.: 737 285 067

Vnitřní jednotka RPIM

Mini kanálové hotelové jednotky
Účinné a tiché

Vnitřní kanálová jednotka RPIM Mini je vybavena motorem s DC invertorem, díky němuž je možno přesněji regulovat otáčky ventilátoru s nízkým externím statickým tlakem.
Využití této nové technologie snižuje až o 70 % spotřebu elektrické energie a zajišťuje vždy správný přívod vzduchu do klimatizované místnosti při minimální hlučnosti. Tím je způsobeno celkové zvýšení účinnosti klimatizačního systému a vyšší komfort pro koncového uživatele.Malé rozměry a snadná instalace 

Jednotka je ideálně navržena pro instalaci do malého prostoru, a to díky vhodnému rozmístění připojení chladivového potrubí a elektrického napájení
Orientace sacího otvoru, skrz který je rovněž zajištěn přístup pro snadnou údržbu, je navíc zaměnitelná jednoduchým prohozením spodního panelu a připojovací příruby. Parametry jako snadná údržba, velmi kompaktní rozměry a velmi nízká hlučnost činí tyto vnitřní jednotky ideálními pro instalaci v hotelových pokojích.Odvod kondenzátu

Potrubí pro odvod kondenzátu je snadno napojitelné z boku jednotky se sacím otvorem. Vnitřní jednotky jsou k dispozici v provedení s integrovaným čerpadlem pro odvod kondenzátu - RPIM FSN4E‑DU, nebo bez něj RPIM FSN4E.