AB Klimatizace, s. r. o.

Bráfova 9a, 616 00 Brno

Tel.: +420 541 215 445

Mob.: +420 737 285 067

Vnitřní jednotka RPIM

System Free - kanálové jednotky Mini

Vnitřní jednotka RPIM

Účinné a tiché

Vnitřní kanálová jednotka Mini RPIM je vybavena motorem s DC invertorem. Využití této nové technologie snižuje až o 70 % spotřebu elektrické energie a zajišťuje vždy správný přívod vzduchu do klimatizované místnosti při minimální hlučnosti. Toto způsobuje celkové zvýšení účinnosti klimatizačního systému a vyšší komfort pro koncového uživatele. Díky použití motoru ventilátoru s DC invertorem je možno přesněji regulovat otáčky ventilátoru s nízkým externím statickým tlakem.


Malé rozměry a snadná instalace Malé rozměry a snadná instalace

Vnitřní kanálové jednotky Mini RPIM jsou ideálně navrženy pro instalaci do malého prostoru, a to díky vhodnému rozmístění připojení chladivového potrubí a elektrického napájení. Přístup pro snadnou údržbu je zajištěn skrz sací otvor. Orientace sacího otvoru je navíc zaměnitelná jednoduchým prohozením spodního panelu a připojovací příruby. Parametry jako snadná údržba, velmi kompaktní rozměry a velmi nízká hlučnost činí tyto vnitřní jednotky ideálními pro instalaci v hotelových pokojích.


Odvod kondenzátu

Potrubí pro odvod kondenzátu je snadno napojitelné z boku jednotky se sacím otvorem. Vnitřní jednotky jsou k dispozici v provedení s integrovaným čerpadlem pro odvod kondenzátu (RPIM FSN4E‑DU) nebo bez něj (RPIM FSN4E).

  • Ventilátor s DC motorem
  • Čerpadlo pro odvod kondenzátu
  • Variabilní statický tlak
  • Volitelné vstupy/výstup(1) Chlazení: vnitřní teplota 27 °C (19 °C WB) – venkovní teplota 35 °C; délka chladicího potrubí 7,5 m; výškový rozdíl 0 m.
(2) Topení: vnitřní teplota 20 °C – venkovní teplota 7 °C (6 °C WB); délka chladicího potrubí 7,5 m; výškový rozdíl 0 m.
(3) Úroveň hladiny akustického tlaku je měřena ve vzdálenosti 1,5 m pod jednotkou (měřeno ve zvukově izolované komoře).
(4) Kompatibilitu s venkovními jednotkami ověřit v technickém manuálu. (5) Měřený při nominálním průtoku vzduchu.