AB Klimatizace, s. r. o.

Bráfova 9a, 616 00 Brno

Tel.: +420 541 215 445

Mob.: +420 737 285 067

Servis a opravy zvlhčovačů, klimatizace a vzduchotechniky


Promyšlená konstrukce zařízení HygroMatik zaručuje provozovateli bezporuchový provoz a snadnou údržbu. Kvalita vstupní vody má přímý vliv na rychlost opotřebení varných elektrod a jejich výměny. Délku intervalu výměny varných elektrod lze ovlivnit změnou výkonu zařízení, úpravou doby odkalování a četností dopouštění čerstvé vody.

Profylaxe a servisní služby

Profylaxe (profylaktické prohlídky) a servisní služby jsou cílené, opakující se pravidelné kontroly a údržba zařízení s cílem zabránit poruchám a nadměrnému opotřebení vlivem prostředí a technického, případně lidského faktoru. Do těchto činností také patří i pravidelné dodávky a výměny provozních náplní a spotřebních dílů (filtry, elektrody, klínové řemeny...) atd.


Servisní služby
Na zařízení elektrických parních zvlhčovačů HygroMatik poskytujeme tyto odborné servisní služby v rozsahu:

 • zajištění servisních oprav (výměny elektrod, spínacích prvků a varných nádob, ...)
 • pravidelné profylaktické prohlídky zařízení
 • kontrola opotřebení spotřebních dílů
 • kontrola funkce ochranných zařízení
 • kontrola provozních parametrů
 • dodávka a montáž zařízení


Servisní zásah

Servisním zásahem se rozumí jednorázové poskytnutí servisní služby. V případě poskytnutí servisních služeb, které nejsou zajištěny vlastními pracovníky, dlouhodobě spolupracujeme se stálými a ověřenými subdodavateli. Zabráníme tak neúmyslným komplikacím vzešlých ze spolupráce s neověřenými firmami a jejich odlišné filozofie řízení a pohledu na kvalitu odvedené práce..

Dodávka a montáž
Zajistíme kompletní dodávku a montáž zařízení předního evropského výrobce HygroMatik

 • skladba kontrolních úkonů profylaktické prohlídky
 • kontrola elektrického proudu a napětí, elektrických spojů, spínacích prvků a elektrických ochran
 • kontrola dotažení všech mechanických spojů a spon
 • kontrola distribučních prvků páry a parních rozvodů
 • kontrola odkalovacích čerpadel, napouštěcích ventilů a odpadů
 • vyčištění prostoru řídící elektroniky
 • kontrola nastavení provozních parametrů

Vážení zakáznici, v případě jakýchkoliv technických dotazů či k ceně produktu nás neváhejte kontaktovat:

Odesláním souhlasíte s: Podmínky ochrany osobních údajů