AB Klimatizace, s. r. o.

Bráfova 9a, 616 00 Brno

Tel.: (+420) 541 215 445

Mob.: (+420) 737 285 067

T-Mobile ČR - klimatizace HITACHI

 

  • T-Mobile, Brno-náměstí Svobody, realizace v roce 2017


V rámci projektu T-Mobile Shop Evolution 2020 byla společností T-Mobile a.s. v roce 2017 zadána rekonstrukce prodejny v Brně na náměstí Svobody.
Prodejna je umístěna ve dvou podlažích. Z hlediska požadavku nuceného větrání byla v 1.NP osazena nová vzduchotechnická jednotka s filtrací, ohřevem a rekuperací odpovídající požadavku tzv. Ekodesignu. Přestože se jedná o velice stísněné prostory, podařilo se naší společnosti ve spolupráci s dodavatelskou stavební firmou Pro Group tuto jednotku instalovat ve strojovně vzduchotechniky. Jednotka nasává čerstvý vzduch z prostoru dvora a upravený filtrací a ohřevem je pak rozváděn vzduchotechnickým potrubím v podhledu do obou podlaží prostřednictvím vířivých vyústí. Znehodnocený vzduch je pak vracen rovněž vířivými vyústkami nebo vzduchotechnickými ventily zpět do jednotky a přes rekuperátor vydechován do dvora.
Nad vstupní dveře byla osazena nová vzduchotechnická clona. Klimatizace je řešena systémem HITACHI multisplit. V přízemí jsou osazeny kazetové jednotky a v 1.NP z prostorových důvodů a z důvodu nízkých stropů parapetní jednotky.
Kanceláře a zázemí jsou vybaveny nástěnnými jednotkami. Venkovní jednotky jsou osazeny na fasádě směrem do dvora. Na základě požadavku hygieny bylo doloženo hlukové měření včetně posouzení odpovídající platným normám pro venkovní jednotky ve dvorním traktu, kde jsou budovy s obytnými prostorami.

2 x RAF-50RXB / 1 x RAM-90NP5B, chladící výkon 8,5 kW
3 x RAK-25RPB / 1 x RAM-70NP4B, chladící výkon 7 kW
1 x RPK-2,5FSN3M / 1x RAS-2,5HVNP1, chladící výkon 6,3 kW
2 x RCI-2,0FSN3EK / 1x RAS-4HNP1E, chladící výkon 10 kW

  • T-Mobile, Brno-OC Olympia, realizace v roce 2017


V rámci projektu T-Mobile Shop Evolution 2020 byla společností T-Mobile a.s. v roce 2017 zadána a rekonstrukce a rozšíření prodejny v Brně v OC Olympia.
Prodejna je umístěna v přízemí OC. Z hlediska požadavku nuceného větrání byla osazena v podhledové kontrukci zázemí nová vzduchotechnická jednotka s filtrací, ohřevem rekuperací odpovídající požadavku tzv. Ekodesignu. Nasávání čerstvého vzduchu je řešeno přívodním potrubím ze střechy objektu a filtrací a ohřevem upravený vzduch je pak rozváděn vzduchotechnickým potrubím v podhledu do prodejny včetně zázemí prostřednictvím vířivých vyústí. Znehodnocený vzduch je pak vracen rovněž vířivými vyústkami nebo vzduchotechnickými ventily zpět do jednoty a přes rekuperátor vydechován nad střechu. Klimatizace je řešena systémem HITACHI multisplit a split. V prodejně jsou osazeny dvě kazetové jednotky napojené na jednu venkovní jednotku umístěnou na střeše objektu. Zázemí je klimatizováno jednou splitovou nástěnnou jednotkou napojenou na venkovní jednotku umístěnou rovněž na střeše objektu. Z důvodu samostatného požárního úseku tvořeného prodejnou, jsou jednotlivé prostupy potrubí chladiva opatřeny požárními ucpávkami.

1 x RAK-35RPC / 1x RAC-35WPC, chladící výkon 3,5 kW
2 x RCIM 2FSN4 / 1 x RAS-4HNP1E, chladící výkon 10 kW

  • T-Mobile, Brno-Galerie Vaňkovka, realizace v roce 2015


V rámci projektu T-Mobile Shop Evolution 2010+ bylo společností T-Mobile a.s. zadáno v roce 2015 nové řešení klimatizace prodejny a zázemí v Brně v OC Vaňkovka.
Prodejna je umístěna v přízemí OC. Z hlediska požadavku nuceného větrání bylo zachováno stávající větrání. Stávající kazety klimatizace HITACHI v zázemí byly přesunuty dle požadavku architektonického projektu.

1 x RAS-4HNP1E, 2 x RCIM 2FSN4 / 1 x RAS-4HRNME, chladící výkon 12 kW

  • T-Mobile, Brno-OC Globus, realizace v roce 2017


2 x RCIM-2.0FSN 2x / 1 x RAS-4HNPE
1 x RAS-35IH5 / 1 x RAC-35IH5
1 x RAS-18RH6 / 1 x RAC-18IH6


Líbil se vám článek? Budeme rádi když jej budete sdílet.

  
  
Zpět