Rekuperační jednotky

Rekuperační jednotky jsou větrací vzduchotechnické jednotky, které jsou schopny přenést teplo a vlhkost mezi přívodním (čerstvým) a odvádějícím vzduchem. Jednotky vzduch vymění a umí též i snížit nepříjemný rozdíl teplot a vlhkosti mezi vzduchem přívodním a vzduchem v prostoru. Dochází tím k významným úsporám energie potřebné na dohřev čerstvého vzduchu v zimním období a stejně tak k úspoře energie potřebné na ochlazení - klimatizaci v letním období. Znamená to, že v rekuperátoru dochází k přenosu tepla (chladu) a v některých i vlhkosti mezi proudy vzduchu odváděného a přiváděného na prvku, který umí předat teplo a vlhkost mezi proudy vzduchu aniž by se smíchaly. Tento prvek je křížový výměník vyrobený ze specielního ultratenkého materiálu.

  Rekuperátory HITACHI, KPI 252-2002E1E

 

Základní charakteristiky rekuperačních jednotek:

 • výměna vzduchu - přívod čerstvého vzduchu a jeho filtrace
 • rekuperace energie - přenos tepla (chladu) a vlhkosti z odváděného vzduchu do příváděného čerstvého vzduchu

Doplňující efekty použití rekuperačních jednotek:

 • redukce potřebného chladícího výkonu klimatizace o cca 20%
 • možnost volného chlazení (FREE COOLING) pouhou ventilací přes bypass

Rekuperační výměníky jsou také vyráběny z nepropustných kovových materiálů, většinou ze slitin hliníku. Ty se pak chovají stejně, jen s tím rozdílem, že nedochází k přenosu vlhkosti. Tyto výměníky jsou vhodnější z hygienického a zdravotního hlediska, protože při jejich použití nedochází k přenosu bakterií a virů. Jejich životnost je delší a lze je lépe čistit.

Pro případ větrání místností, které mají rozdílný účel využití (např. pokoj vedle kuchyně nebo vlhké místnosti vedle obývacích prostor) bývá na rekuperační jednotce možnost nastavit vyšší přívod vzduchu oproti odváděnému vzduchu. Zamezíme tak pronikání pachů a jiných částic do větraného prostoru.

Rekuperační jednotky bývají navíc vybaveny vzduchovou klapkou, která umožní průchod vzduchu jednotkou mimo rekuperační výměník tak zvaný "bypass" . Je to z důvodu maximální úspornosti. Jde zde vlastně o možnost pouhého větrání. Situace pro toto využití nastává, když teploty venkovní a vnitřní jsou blízko sebe a jsou splněny následující podmínky. V režimu topení je vnitřní teplota nižší než venkovní teplota a v režimu chlazení je vnitřní teplota vyšší než venkovní teplota.

Rekuperační jednotky většinou mají 2 filtry, které jsou umístěny na přívodu i odvodu vždy před výměníkem, aby ho také chránili proti nečistotám a zabránilo se snížení jeho účinnosti.

 

Rekuperační jednotky HITACHI 

 Rekuperátory HITACHI, KPI-3002H1E

Základní charakteristiky rekuperačních jednotek typu "KPI", výrobce HITACHI:

 
 
 • výměna vzduchu - přívod čerstvého vzduchu a jeho filtrace
 • rekuperace energie - přenos tepla (chladu) a vlhkosti z vyfukovaného vzduchu do přívodního čerstvého vzduchu
 • účinnost rekuperace až 77%
   
   
 • automatické řízení optimální rekuperace na základě vnitřní, venkovní a požadované teploty
 • tichý chod až 33 dB(A)
 • nízká hmotnost (33 kg u modelu s množstvím vzduchu 500 m3/hod)
 • 24 hod. časový spínač
 • redukce potřebného chladícího výkonu klimatizace o cca 20%
 • možnost volného chlazení (FREE COOLING) přes bypass t.j. pouhou ventilací

Rekuperátory KPI, popis, tech. specifikace

 

Rekuperační jednotky Vortice

Základní charakteristiky rekuperátoru "Vort Prometeo HR 400", výrobce Vortice:

Rekuperátor Vortice, Vort Prometeo HR 400
 • 2 nízkoenergetické DC motory
 • 2 filtry F5 na přívodu i odvodu
 • protiproudový deskový rekuperátor z polyetylénu s vysokou účinností až 92%
 • 2 přívodní a 2 odvodní připojovacími otvory s průměrem 150 mm
 • dálkový rádiofrekvenční ovladač s displejem umožňujícím nastavení a sledování hodnot
 • 100% obtok (by-pass) pro letní režim
 • protimrazová ochrana
 • tlumič hluku
 • zabudovaný snímač teploty, vlhkosti a CO2 podílejícími se na optimálním výkonu a ovládání jednotky

Rekuperátor Vort Prometeo HR 400, popis

 Tepelná čerpadla     E-shop - Klima Komfort 
TOPlist