Slovník pojmů

COP - poměr mezi topným výkonem např. tepelného čerpadla a odebrané elektrické energie je topný faktor "COP". Jinými slovy tepelná účinnost zařízení.

EER - poměr mezi chladícím výkonem např. klimatizace a odebrané elektrické energie je chladící faktor "EER". Jinými slovy chladící účinnost zařízení.

Fancoil - topná nebo chladící vnitřní jednotka s nuceným oběhem vzduchu. Topnou nebo chladící kapalinou je obvykle voda.

Freecooling - volné chlazení, chladí se bez použití kompresorového chladícího okruhu. Chladím jen chladným vzduchem např. zvenku, pokud je chladnější.

Interface - rozhraní, styčné místo mezi 2 prostředími a to jak mezi zařízeními (hardware) nebo programy (software).

Inventor - používá se i výraz měnič. Je to elektrické zařízení, co změní jeden typ elektrického zdroje na jiný. Může měnit velikost napětí, proudu a frekvence nebo i změny mezi proudy stejnosměrnými a střídavými. Nejčastěji se mění naše standardní elektrické jednofázové připojení 230V, 50Hz na jiné.

Kondenzátor – výměník, který odvádí teplo ze systému a mění jej z plynu na kapalinu.

Konzola - nosná část vnější jednotky, která většinou bývá upevněna k budově.

Křížový výměník - je to výměník, kdy sousedící látky např. vzduch proudí vůdči sobě v kolmém směru.

Multisplit – jedná se o dělené klimatizace, kde jsou na 1 ks vnější jednotky napojeny 2 a více ks jednotek vnitřních). Jsou navzájem propojeny potrubím pro přívod a odvod chladiva a el. kabely pro napájení a ovládání. Zařízení se používá pro více místností.

Odvlhčování – funkce klimatizace, kdy je v tomto režimu odstraňována vlhkost ze vzduchu.

Split – dělená klimatizace, která obsahuje 1 ks vnitřní jednotky (výparník) a 1 ks vnější jednotky (kompresor a kondenzátor). Jsou navzájem propojeny potrubím pro přívod a odvod chladiva a el. kabely pro napájení a ovládání. Zařízení se používá pouze pro jednu místnost.

Kompresor – používá se pro dopravu a ztlačování chladiva, které přivádí pod tlakem do kondenzátoru.

Spojovací Cu-potrubí – je izolované měděné propojovací potrubí, které je tvořeno jedním párem trubek rozdílného průměru (např. Ø 6 a 10 mm).

Rekuperace - proces předávání energie mezi 2 prostředímí, zařízeními nebo 2 druhy energií. Jde vlastně též o zpětné získávání energie.

Tepelné čerpadlo – odebírá energii přímo z venkovního vzduchu a předává ji do místnosti. Klimatizace, které jsou vybaveny tepelným čerpadlem (dnes už téměř všechny) tak umí nejen chladit, ale i topit.

Ventilátor radiální - ve spirálové skříni se otáčí válcové kolo s lopatkami.

Ventilátor axiální - oběžné kolo podobné vrtuli, vzduch proudí podél osy otáčení.

Vnější (venkovní) jednotka – je to kondenzační část klimatizace, kde dochází v režimu chlazení k přeměně kapalného skupenství na plynné a následné vytlačení chladícího média pomocí kompresoru do vnitřní jednotky. Vnější jednotka se umisťuje ven mimo budovu.

Vnitřní jednotka – část klimatizace, kde se v režimu chlazení odpařuje plynné chladivo, čímž dochází k odjímání tepla chlazenému prostoru. Vnitřní jednotka se umisťuje dovnitř místnosti, kde je potřeba regulovat teplotu.

Výměník – slouží k výměně tepla (odevzdává teplo nebo ho přijímá).

Výparník – část klimatizace, kde dochází ke změně kapalného skupenství chladiva na plynné, absorpci tepla a následném odvodu do kompresoru, tzv. "studená" část okruhu.

 Tepelná čerpadla     E-shop - Klima Komfort 
TOPlist