AB Klimatizace, s. r. o.

Bráfova 9a, 616 00 Brno

Tel.: 541 215 445

Mob.: 737 285 067

Objemová účinnost chladiv


Rozsah použitelnosti chladivTlaky sytých par chladivBarevné značení chladiv
Regulovaná chladiva CFC, HCFC, F-plyny HFC/PFC

Regulovaná chladiva CFC
R11, R12, R12B1, R13, R13B1, R111, R112, R113, R114, R115, R211, R212, R213, R214, R215, R216, R217.

Regulovaná chladiva HCFC
R21, R22, R31,
R123, R121, R122, R124, R131, R132, R133, R141, R141b, R142, R142b,
R221, R222, R223, R224, R225, R225ca, R225cb, R226, R231, R232, R233, R234, R235, R241, R242, R243, R244, R251, R252, R253, R261, R262, R271,
R401A, R401B, R401C, R402A, R402B, R403A, R403B, R405A, R406A, R408A, R409A, R409B, R411A, R411B, R411C, R412A, R414A, R414B, R415A, R415B,
R500, R502, R503 a R509.

Skleníkové F-plyny HFC
Chladiva částečně fluorované, a neobsahující chlor:


R23, R32, R41, R43-10mee,
R134, R134a, R152a, R125, R143, R143a,
R227ea, R236cb, R236ae, R236fa, R245fa, R365mfc,
Fluorid sírový SF6,

Směsi chladiva částečně fluorované a neobsahující chlor:


R404A, R407A, R407B, R422A, R407C, R417A, R422D, R410A,
Isceon MO89,
R507A, R508A, R508B,
FX100.

Drop-in, Retrofit - záměny chladiva


Drop-in

metoda záměny chladiva obsahujícího chlór za chladivo ekologické. Při záměně chladiva za ekologické není nutné měnit olej a ostatní komponenty chladicího okruhu. Je zajištěna přijatelná cirkulace oleje v okruhu. Při volbě vhodného ekologického chladiva je nutné zohlednit především vypařovací teplotu zařízení.

Rozsah vypařovacích teplot:
 • nízkoteplotní
 • střední a vysoké
 • klimatizační
 • dále je nutné zohlednit volbu ekologického chladiva podle použitého expanzního prvku v chladicím okruhu


Základní expanzní prvky:
 • kapilára
 • TEV

Při záměně chladiva může nastat změna:
 • výkonu systému,
 • provozních hodnot,
 • teplotního skluzu chladiva.

Chladiva se nesmí v žádném případě kombinovat a míchat!!!
Hmotnost náplně nového ekologického chladiva nemusí být vždy rovna náplni původní.

Retrofit


metoda záměny chladiva obsahujícího chlór za chladivo ekologické. Při záměně chladiva za ekologické je nutné několikrát vyměnit olej v kompresoru, případně zaměnit určité komponenty chladicího okruhu. Velký důraz je kladen na ochranu kompresoru proti původním látkám ze starého systému, především zbytků původního oleje, usazenin, kyselin atd. (POE oleje mají v kombinaci s chladivy CFC proplachovací účinky (unáší sebou jinak netečný, ležící starý olej z výparníku). Promícháním starého oleje s novým vznikne olejový kal s následným zničením ložisek atd.).

Při volbě vhodného ekologického chladiva je nutné zohlednit především vypařovací teplotu zařízení.

Rozsah vypařovacích teplot:
 • nízkoteplotní
 • střední a vysoké
 • klimatizační

Při záměně chladiva může nastat změna:
 • výkonu systému
 • provozních hodnot
 • teplotního skluzu chladiva

Chladiva se nesmí v žádném případě kombinovat a míchat!!!
Hmotnost náplně nového ekologického chladiva nemusí být vždy rovna náplni původní.