AB Klimatizace, s. r. o.

Bráfova 9a, 616 00 Brno

Tel.: +420 541 215 445

Mob.: +420 737 285 067

Požadavky na umístění venkovní jednotky, která jen chladí


  • Venkovní jednotka se umísťuje pokud možno co nejblíže k prostoru, kde je umístěna vnitřní jednotka
  • Kolem a k jednotce musí být zajištěn volný pohyb vzduchu
  • Umísťuje se na pevný základ, na stěnu, balkon, terasu, střechu apod.
  • Umístění a uchycení musí být odolné silným větrům a zabezpečeno proti přístupu neoprávněných osob
  • Propojovací potrubí k venkovní jednotce zabezpečit proti nežádoucím deformacím a tepelně izolovat
  • Zohlednit hlučnost s ohledem na hygienické předpisy, především pro provoz v nočních hodinách

Požadavky na umístění venkovní jednotky, která i topí nebo se jedná jen o tepelné čerpadlo


Zde platí vše co je uvedeno v předchozí kapitole, ale navíc je třeba zohlednit, že se musí zajistit odvod vody kondenzující na výměníku venkovní jednotky především s ohledem na teploty pod bodem mrazu, kdy se z odtékající vody tvoří led.