AB Klimatizace, s. r. o.

Bráfova 9a, 616 00 Brno

Tel.: 541 215 445

Mob.: 737 285 067

Umístění venkovní jednotky - chladící 

umístění venkovní jednotky co nejblíže jednotce vnitřní 
zajištění volného pohybu vzduchu k jednotce a kolem ní 
umístění na pevný základ, stěnu, balkon, terasu, střechu...
umístění odolné silným větrům
propojovací potrubí k venkovní jednotce zabezpečeno proti nežádoucím deformacím a tepelně izolováno
zohlednění hlučnosti Umístění venkovní jednotky - topící/tepelné čerpadlo


Viz body výše, navíc je třeba zohlednit zajištění odvodu vody kondenzující na výměníku venkovní jednotky (zejména při teplotách pod bodem mrazu - tvorba ledu).