AB Klimatizace, s. r. o.

Bráfova 9a, 616 00 Brno

Tel.: +420 541 215 445

Mob.: +420 737 285 067

Základní údaje (otázky) pro návrh vhodného zařízení


Klimatizace

Žádaný typ klimatizace (nástěnná, kazetová, podstropní, parapetní, okenní, mobilní atp.).
Optimální pro volbu správného výkonu je výpočet tepelných zisků, eventuelně tepelných ztrát místností.

Pokud toto není známo, pak tedy:


 • počet místností, jejich velikost v m2, výška, druh a orientace na světovou stranu
 • co je pod a nad místnostmi (sklep, střecha, půda, další byt)
 • počty oken, velikost, kvalita, žaluzie, orientace
 • předpokládaný počet osob a výkon spotřebičů v jednotlivých místnostech
 • vzdálenost vnitřní jednotky od venkovní jednotky (délka potrubí )
 • jak se potrubí povede (el.lištou, na zdi, po stropě, zdvojeným stropem nebo ve zdi )
 • jakým způsobem se bude řešit odvod kondenzátu z vnitřních jednotek (samospádem nebo bude potřeba čerpadlo)
 • vzdálenost přívodu elektřiny od vnitřní (popř. venkovní ) jednotky
 • kde bude umístěna venkovní jednotka (balkon, střecha, půda, sklep nebo na venkovní zeď)
 • v jaké výšce bude venkovní jednotka z hlediska přístupu pro instalaci a údržbu
 • počet prostupů a tloušťka zdí
 • rodinný dům samostatný, řadový nebo byt, které podlaží, město, vesnice nebo chata
 • jaká je představa o požadované teplotě
 • pokud se uvažuje i použití klimatizace na topení, pak řešit odvod zkondenzované vody od venkovní jednotky


Obecné rady a tipy:


 • Dodatečné zřizování klimatizace přináší vždy zásahy do interiéru. Proto je lepší myslet dopředu a zahrnout toto zařízení do projektu stavby či rekonstrukce, alespoň v podobě stavební připravenosti (je možno, dle požadavků zákazníka, realizovat zakázku, kdy se nejprve připraví rozvody propojovacího potrubí a samotná instalace jednotek proběhne až s delším časovým odstupem).
 • Pro větší prostory je vhodné instalovat více klimatizačních jednotek. Dosáhneme tím lepší rozložení proudění vzduchu v prostoru. Větším počtem máme i větší záruku částečné funkce, když jedno zařízení bude v poruše. Toto je zejména vhodné pro servrové místnosti. I když je zde nutno podotknout, že se jedná o variantu o něco dražší.
 • Při výběru klimatizace promyslete optimální vyústění klimatizace ven, neboť při nevhodně zvolené instalaci klimatizace se může do interiéru vracet odváděné teplo či pachy, které by negativně působily na vnitřní klima (např. mobilní jednotka, kde je hadice pro odvod tepla vložena mezi pootevřené okno).
 • Regulaci klimatizačního systému využíváme k nastavení optimálních (únosných) teplot pro zdraví jedince. Z hygienického hlediska je vhodné, aby rozdíl mezi teplotami - vnější a vnitřní byl mezi 6-8°C, rozdíl by neměl přesáhnout deseti stupňů.
 • Při nákupu si všímejte nejen energetické třídy (levnější jednotky bývají v energetické třídě C, D a dokonce i E) a způsobu regulace, ale také hladiny hluku, který jednotka při chodu vydává. Např. pro ložnice lze pořídit klimatizaci s hlučností kolem 20 dB, kterou už (téměř) neuslyšíte.
 • Vždy si přesně zjistěte, co vše daná cenová nabídka obsahuje. Jestli je cena dodávaných jednotek s montáží či bez, co montáž obsahuje a neobsahuje (např. realizaci elektrického silového přívodu). Informujte se také na údržbu, záruční a pozáruční servis.

Odvlhčování bazénu


 • velikost vodní plochy
 • je instalován protiproud, whirlpool a pod.
 • teplota vzduchu a teplota vody (vzduch>voda +3°C)
 • je bazén zakrýván
 • je již instalována vzduchotechnika na větrání, případně ohřev
 • umístění odvlhčovače uvnitř prostoru bazénu nebo mimo
 • je představa stabilního nebo mobilního zařízení