AB Klimatizace, s. r. o.

Bráfova 9a, 616 00 Brno

Tel.: 541 215 445

Mob.: 737 285 067

Soupis vybraných činností

dodávka elektrické energie - (spínací prvky, jištění, elektrického vedení)
vodní hospodářství - (potrubí, čerpadla, regulační ventily, pohony, vodní filtry)
úprava vzduchu - (zvlhčování, ohřev, chlazení),
tepelná izolace - v zimním období může být chráněno proti zamrznutí elektrickým ohřevem
měření a regulace
protipožární klapky
odborné posudky o stavu zařízení
přesný přehled provedených prací
konzultace a návrh technických řešení pro odstranění zjištěných závad
odbornou práci provádí stálí pracovníci
přímou dodávku náhradních dílů od dodavatele zařízení
vedení veškeré evidence zařízení, hlídání termínů prohlídek, revizí a oprav

Na zařízení klimatizace poskytujeme tyto odborné servisní služby:

zajištění servisních oprav
profylaktické prohlídky zařízení
kontrola provozních náplní
kontrola funkce ochranných a jistících prvků zařízení
rekonstrukce zařízení
vedení provozních deníků
provádění revizních kontrol úniků chladiv dle nařízení MŽP ČR
opravy elektronických prvků, rekonstrukce řídících modulů
opravy zařízení i v nevýbušném prostředí